Zaloguj
Reklama

Związek pomiędzy stresem oksydacyjnym w krwi pępowinowej a sposobem porodu.

Autorzy: Inanc F et al.
Związek pomiędzy stresem oksydacyjnym w krwi pępowinowej a sposobem porodu.
Fot. Pantherstock
(0)

Celem pracy była analiza wpływu sposobu porodu na układ antyoksydantów noworodka.

Reklama

Zbadano krew pępowinową pobraną podczas porodu (56 porodów pochwowych oraz 50 planowanych cięć cesarskich). Próbki badano pod kątem aktywności w osoczu aldehydu malonowego (MDA), dyzmutazy ponadtlenkowej (SOD), katalizy (CAT) oraz dehydrogenazy 6- glukozo fosforanowej (G6PD) i zawartości leukocytów.

Aktywności SOD i CAT były znacząco wyższe w przypadkach planowanego cesarskiego cięcia w porównaniu do grupy porodów pochwowych, ale aktywność G6PD wykazywała podobne wyniki w obu grupach. W porównaniu do grupy porodów pochwowych stężenia MDA w osoczu był niższe w grupie cięć cesarskich. Zawartość leukocytów była wyższa w grupie porodów pochwowych.

Wyniki badań sugerują, iż sposób porodu wykazuje wpływ na stres oksydacyjny u noworodków podczas porodu. Można wywnioskować, że układ antyoksydacyjny pracuje wydajniej w celu przezwyciężenia steru oksydacyjnego u noworodków urodzonych przez cesarskie cięcie.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • Fetal-Diagn-Ther. 2005 Sep-Oct; 20(5): 450-3

Reklama
(0)
Komentarze