Zaloguj
Reklama

Związek pomiędzy tolerancją glukozy a aktywnością fizyczną przed i w okresie ciąży.

Autorzy: Emily Oken et al.
Związek pomiędzy tolerancją glukozy a aktywnością fizyczną przed i w okresie ciąży.
Fot. ojoimages
(0)

Celem pracy było zbadanie zależności  pomiędzy aktywnością fizyczną przed i w okresie ciąży a ryzykiem występowania cukrzycy ciążowej (GDM) i nieprawidłowej tolerancji glukozy w ciąży.

Reklama

Autorzy pracy poddali ocenie długość i intensywność ćwiczeń fizycznych oraz czas spędzony na oglądaniu telewizji w okresie przed i w trakcie ciąży. W grupie badanej zebrano 1805 kobiet ze stanu Massachusetts (USA). W grupie badanej stwierdzono prawidłowe stężenie glukozy u 1493 pacjentek (83%) oraz u 312 (17%)  nieprawidłowe jej stężenie, w tym u 91 pacjentek (5%) stwierdzono GDM. Wyniki oparto o test tolerancji glukozy.

Po dopasowaniu danych ze względu na wiek, rasę, wywiad w kierunku GDM, przypadki cukrzycy w rodzinie oraz przedciążowy wskaźnik masy ciała stwierdzono, iż u kobiet aktywnych fizycznie w okresie roku przed zajściem w ciążę ryzyko wystąpienia cukrzycy GDM było znacznie niższe (iloraz szans (OR) 0.56, 95% przedział ufności (CI) 0.33-0.95).

Również ryzyko wystąpienia nieprawidłowych stężeń glukozy było niższe  kobiet aktywnych fizycznie ( OR 0.76, 95% CI 0.57-1.00). Kobiety ćwiczące przed ciążą i podejmujące ćwiczenia fizyczne o małej, średniej lub dużej intensywności w okresie ciąży wykazywały niższe ryzyko wystąpienia zarówno GDM (OR 0.49, 95% CI 0.24-1.01) jak i nieprawidłowych poziomów glukozy (OR 0.70, 95% CI 0.49-1.01) w porównaniu do kobiet nie ćwiczących. Nie zaobserwowano żadnego związku pomiędzy ilością czasu przeznaczonego na oglądanie telewizji przed zajściem w ciążę lub w okresie ciąży a ryzykiem wystąpienia GDM lub nieprawidłowych stężeń glukozy.

Autorzy wnioskują, że intensywne uprawiane sportu (ćwiczenia fizyczne) przed zajściem w ciążę i w okresie ciąży lecz o małym lub średnim nasileniu może przyczynić się do zmniejszenia ryzyka wystąpienia GDM i nieprawidłowej tolerancji glukozy.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • Obstetrics & Gynecology 2006;108:1200-1207

Reklama
(0)
Komentarze