Zaloguj
Reklama

Ginekologia - problemy psychologiczne kobiet

Autorzy: Anna Piotrowska
Źródło: J.Banasiewicz: Sytuacje psychologiczne trudne w ginekologii
Załamanie, depresja
Fot. ojoimages
Załamanie, depresja
(3)

Zespół stresu pourazowego (PTSD) to zespół opóźnionych reakcji stresowych, który nawraca wielokrotnie. Jest wynikiem doświadczenia traumatycznych zdarzeń takich jak: ciężki poród, gwałt, klęski żywiołowej.

Reklama

Czynnikami, które mogą wpłynąć na pojawienie się stresu pourazowego to m.in: cechy osobowości, brak wsparcia ze strony otoczenia, sytuacja przed i po urazie.

Zespół stresu pourazowego po porodzie może być wynikiem:

 • śmierci dziecka;
 • bardzo trudnego, przedłużającego się, bolesnego porodu;
 • braku wsparcia ze strony bliskich.

Częstotliwość występowania to około 1,5%- 5,6%.

Objawami stresu po porodzie są:

 • koszmarne sny o porodzie;
 • słyszenie płaczu dziecka;
 • przykrość na widok matek z dziećmi;
 • stan odrętwienia psychicznego;
 • niemożność przypomnienia przebiegu porodu;
 • unikanie rozmów związanych z porodem;
 • trudność w zasypianiu;
 • drażliwość;
 • zaburzenia koncentracji uwagi itd.

Aby uznać, iż jest to zespół stresu pourazowego objawy muszą utrzymywać się minimum miesiąc. Aby zapobiec wystąpieniu PTSD stosuje się debriefing - jest to rodzaj interwencji umożliwiający odreagowanie emocji, który powinno się przeprowadzić w ciągu 72 godzin od zdarzenia traumatycznego. Jeżeli pacjentka nie otrzyma pomocy pozostaje długie kilkumiesięczne leczenie przez farmakoterapię oraz psychoterapię.

 

fot. pantherstock


Rak piersi - co roku w Polsce odnotowuje się około 12 tysięcy nowych zachorowań.
Reakcje kobiet na chorobę nowotworową:

 1. Faza zaprzeczania i izolacji - szok, diagnoza jest dla kobiety nierealna.
 2. Faza gniewu i izolacji - uwierzenie w diagnozę, gniew, złość.
 3. Faza negocjacji - próby targowania się z losem o przedłużenie życia.
 4. Faza depresji - smutek, przygotowanie do odejścia.
 5. Faza akceptacji - stan spokoju i wyciszenia, akceptacja śmierci.

Kobiety chorujące na raka piersi obawiają się zastosowania terapii jak również zmian w życiu seksualnym. Boją się utraty kobiecości. W badaniu Buddenberga, w którym badano lęk u pacjentek przed i po operacji ujawniono, iż kobiety z upływem czasu przestały się zwierzać swoim partnerom, seksualnie i emocjonalnie zaczęły się od nich odsuwać.

Piśmiennictwo
Reklama
(3)
Komentarze