Zaloguj
Reklama

Hipotrofia i hipertrofia jako formy nieprawidłowego wzrostu płodu

Praca kobiet w ciąży
Fot. shutterstock
Praca kobiet w ciąży
(0)

W trakcie kontrolnego badania USG niektóre z przyszłych mam usłyszą, że ich płód jest zbyt mały lub zbyt duży w porównaniu do innych płodów na tym samym etapie ciąży. Dynamika wzrostu wewnątrzmacicznego wpływa na dobrostan dziecka nie tylko w trakcie trwania ciąży, ale także na przebieg porodu i stan zdrowia nawet w dorosłym już życiu! Warto więc poznać przyczyny zaburzeń wzrostu płodu w łonie matki, a także poznać sposoby zapobiegania przykrym konsekwencjom tych zjawisk.

Reklama

Definicje form nieprawidłowego wzrastania płodu

Położnicy, a później pediatrzy posługują się całą gamą różnych pojęć definiujących zaburzenia wzrastania. Należą do nich między innymi właśnie hipotrofia i hipertrofia płodu. Podobnie jak dla dzieci już urodzonych, także dla tych jeszcze w łonie matki, istnieją siatki centylowe, określające jakie średnie masy i wymiary powinny mieć płody w danym tygodniu ciąży. O hipotrofii mówimy gdy badana masa ciała płodu, a także wymiary obwodu głowy czy brzucha znajdują się poniżej 3. percentyla, a o hipertrofii gdy powyżej 97. percentyla.

Czy to na pewno zaburzenie wzrastania płodu?

Aby mówić o przyczynach zaburzenia wzrastania płodu, należy najpierw zastanowić się czy taka patologia naprawdę dotyczy danego płodu, czyli czy prawidłowo ustalono czas trwania ciąży. Wiek ciążowy ustala się na podstawie badania ultrasonograficznego wykonywanego w pierwszym trymestrze ciąży, a dokładniej chodzi tu o pomiar długości siedzeniowo-ciemieniowej płodu (CRL). Przy jego pomocy ocenia się czy wiek ciążowy wyznaczony na podstawie informacji o pierwszym dniu ostatniej miesiączki zgadza się z wiekiem ciążowym wyznaczonym na podstawie wartości parametru CRL.

fot. panthermedia

W przypadku jakichkolwiek nieścisłości na tym etapie, mogą one rzutować na wartości, które położnik będzie odczytywał z siatek centylowych w dalszych etapach ciąży, bo prawdziwy wiek ciążowy może być wówczas trudny do wyznaczenia.

Jeśli natomiast wiek ciążowy według daty ostatniej miesiączki i według wartości CRL pokrywały się, a w późniejszym etapie ciąży masa ciała płodu była poniżej 3. lub powyżej 97. percentyla, z dużym prawdopodobieństwem można rozpoznać hipotrofię lub hipertrofię płodu.

Przyczyny zaburzeń wzrastania płodu

Do najczęstszych czynników powodujących zaburzenia wzrastania płodu należą:

  • Zaburzenia budowy i funkcjonowania łożyska odpowiadającego za transport tlenu, substancji odżywczych i produktów przemiany materii między płodem i matką,
  • Niedostateczna lub nadmierna podaż substancji odżywczych,
  • Uwarunkowanie konstytucjonalne – jeśli matka i ojciec w życiu wewnątrzmacicznym mieli rozpoznane zaburzenia wzrostu, mogą taką samą predyspozycję przekazać dziecku,
  • Nieprawidłowości genetyczne,
  • Stan odżywienia mamy – niedowaga lub nadwaga czy otyłość, a także nieodpowiedni przyrost masy ciała w trakcie trwania ciąży,
  • Choroby matki, takie jak nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, choroby autoimmunologiczne,
  • Czynniki infekcyjne z grupy TORCH*.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • G.H.Bręborowicz, Położnictwo i ginekologia, PZWL, 2016
    P.Węgrzyn, Diagnostyka prenatalna w praktyce, PZWL 2015

Kategorie ICD:


Reklama
(0)
Komentarze