Zaloguj
Reklama

Konflikt serologiczny – co to, kiedy może wystąpić?

Autorzy: lek. med. Patrycja Nowak
Badanie krwi
Fot. Panthermedia
Badanie krwi
(3)

Konflikt serologiczny polega na niezgodności grup krwi między matką a płodem najczęściej w zakresie układu Rh. Konsekwencją jest produkcja przeciwciała przez układ odpornościowy matki, które przenikając przez łożysko mogą doprowadzić do uszkodzenia tkanek i narządów płodu.

Reklama

Spis treści:

  1. Konflikt serologiczny
  2. Konfliktu serologiczny – diagnoza
  3. Konflikt serologiczny – profilaktyka i leczenie

Konflikt serologiczny

Konflikt serologiczny dotyczy około 3% ciąż. Jego istotą jest produkcja alloprzeciwciał przez układ immunologiczny ciężarnej, które skierowane są przeciwko antygenom płodowym. Najczęściej przyczyną takiej nieprawidłowej immunizacji jest niezgodność grup krwi matczyno-płodowej w zakresie antygenu D z układu Rh (matka Rh-, dziecko Rh +).
Przeciwciała, które powstają mają zdolność przekraczania bariery łożyskowej, łączą się wówczas z antygenami zlokalizowanymi na krwinkach czerwonych płodu doprowadzając do ich zniszczenia. Konsekwencją jest niedokrwistość, a co za tym idzie przewlekłe niedotlenienie wewnątrzmaciczne i uszkodzenie tkanek i narządów płodu.

Czynnikiem usposabiającym do immunizacji są przecieki krwi pomiędzy płodem a matką, które powstają w następstwie uszkodzenia kosmków łożyska i naruszenia bariery łożyskowej, najczęściej dochodzi do tego podczas porodu, poronienia, operacji ciąży ektopowej czy zabiegów wewnątrzmacicznych.

Konfliktu serologiczny – diagnoza

Jeśli chodzi o diagnostykę konfliktu serologicznego obejmuje ona przede wszystkim test na obecność przeciwciał, któremu poddawana jest każda ciężarna, nazywany jest on odczynem Coombsa. W przypadku gdy miano przeciwciał jest wysokie konieczne jest wdrożenie diagnostyki inwazyjnej, wykonuje się wówczas amniopunkcję – polegająca na pobraniu do badania płynu owodniowego i ocenę zawartości bilirubiny lub kordocentezę, polegająca na nakłuciu naczynia pępowinowego, co pozwala na bezpośrednią ocenę krwi płodu. Uzupełnieniem pozostaje badanie ultrasonograficzne z oceną stanu płodu.

Konflikt serologiczny – profilaktyka i leczenie

Niezmiernie ważna w postępowaniu jest profilaktyka, która polega na podaniu immunoglobuliny anty-D nie później niż 72 godziny od przecieku krwi pomiędzy matką a płodem, warunkiem podania leku jest brak przeciwciał anty-D u matki czyli ujemny test Coombsa oraz obecność antygenu D na krwinkach płodu. W przypadku, gdy doszło do immunizacji postępowanie lecznicze polega na przetaczaniu wewnątrzmacicznym krwi, leczenie takie kontynuuje się do momentu uzyskania przez płód dojrzałości.
Po porodzie noworodki wymagają dalszego leczenia z wykorzystaniem fototerapii, przetaczania albumin lub w najcięższych przypadkach przetaczania krwi. Nowszą metodą leczenia jest podawanie immunoglobuliny począwszy od 12 tygodnia ciąży, aby zablokować produkcję przeciwciał.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Położnictwo i ginekologia,Grzegorz Bręborowicz, PZWL,2008

Kategorie ICD:


Reklama
(3)
Komentarze