Zaloguj
Reklama

Narażenie kobiet ciężarnych na używki

Autorzy: Katarzyna Kurek
Ból głowy w ciąży
Fot. Shutterstock
Ból głowy w ciąży
(1)

Związki toksyczne, takie jak: alkohol oraz składniki dymu tytoniowego są szkodliwe dla kobiet ciężarnych, ponieważ przenikają przez łożysko z organizmu kobiety do organizmu dziecka i powodują zaburzenia jego rozwoju.

Reklama

Kobiety w ciąży, szczególnie nie planowanej i jeszcze niezdiagnozowanej ze względu na brak podstawowych objawów takich jak: wymioty, częste oddawanie moczu, tkliwość piersi – są szczególnie niewyczulone na zachowania mogące szkodzić rozwojowi płodu. Ważne jest, aby będąc w ciąży wyposażyć się w wiedzę niezbędną z zakresu szkodliwego wpływu używek na organizm kobiety. Zarówno bierne, jak i czynne palenie papierosów ma bardzo negatywny wpływ na prawidłowy rozwój płodu oraz przebieg ciąży.

Związki toksyczne zawarte w dymu tytoniowym przenikają przez łożysko i kumulują się w nim powodując zaburzenia jego struktury i funkcji. Niewydolność łożyska i zaburzone w nim krążenie krwi skutkuje niedotlenieniem płodu i upośledzeniem jego odżywienia, co może prowadzić do zahamowania wzrostu płodu, małej masy urodzeniowej oraz wad wrodzonych. Najgroźniejszym powikłaniem spowodowanym paleniem tytoniu podczas ciąży jest nagła śmierć noworodka lub obumarcie płodu. Istnieje również podwyższone ryzyko wystąpienia łożyska przodującego i poronienia.

Palenie papierosów przez matkę podczas ciąży może prowadzić do zaburzeń funkcji poznawczych u dziecka. Wśród dzieci narażonych w życiu płodowym na dym tytoniowy obserwuje się wyższy wskaźnik zapadalności na: choroby układu krwawienia, infekcje dolnych dróg oddechowych i astmę oskrzelową. Wiele danych z publikacji naukowych wskazuje na silny związek pracy fizycznej oraz stresu w ciąży z licznymi jej powikłaniami.

W społeczeństwie obserwuje się brak rzetelnej wiedzy i świadomości ciężarnych, co sprawia, że sięgają w czasie ciąży po szkodliwe substancje. Alkohol jest substancją toksyczną przenikającą przez łożysko do krwiobiegu płodu i ma szkodliwy wpływ na rozwój dziecka. Powoduje upośledzenie odżywiania i niedotlenienie płodu.

Spożywanie alkoholu podczas ciąży wiąże się z ryzykiem wystąpienia na przykład płodowego zespołu alkoholowego (FAS). Zespół ten objawia się: niską masą urodzeniową,, opóźnionym rozwojem psychomotoryczny, wadami serca, upośledzeniem umysłowe oraz deformacjami twarzy. Alkohol wywiera negatywny wpływ na mózg dziecka, powodując trwałe zaburzenia jego funkcji i struktury. Spożywanie alkoholu przez kobietę ciężarną może prowadzić również do poronienia lub przedwczesnego porodu. Tylko całkowita rezygnacja ze spożywania alkoholu w trakcie całego okresu ciąży jest właściwym działaniem na rzecz eliminacji zagrożeń.

Znaczna część ciężarnych, które są aktywne zawodowo wykonuje ciężką pracę fizyczną lub jest narażona na stres, który powoduje znacznie częstsze sięganie po używki. Leki sprzedawane bez recepty są często postrzegane, jako bezpieczne i przyjmowane przez ciężarne bez porozumienia z lekarzem, jednak warto zwrócić uwagę na ulotki leków przeciwbólowych, ponieważ są w nich zawarte informacje o ich szkodliwości dla kobiet w ciąży. Nie należy podejmować leczenia jakiegokolwiek nawet najmniejszego problemu zdrowotnego bez konsultacji z lekarzem.

Kobieta świadoma zagrożeń wynikających ze stosowania używek takich jak: alkohol i papierosy, może w pełni cieszyć się własnym zdrowiem i dziecka. Koniecznym warunkiem niezbędnym do zachowania pełni zdrowia jest zrezygnowanie z używek przynajmniej na czas ciąży.

Piśmiennictwo
Reklama
(1)
Komentarze