Zaloguj
Reklama

Seksualność w innych kulturach i religiach świata

Autorzy: Anna Piotrowska
Kobiety z różnych kultur
Fot. shutterstock
Kobiety z różnych kultur
(3)

Na przełomie wieków rola kobiety w społeczeństwie zmieniała się. Kobiecość uznawana jest za wyraz duchowego bogactwa.

Reklama

Macierzyństwo jest pierwszym i niezwykłym jego pięknem. Kobiecość to gotowość pomocy, służenia, poświęcenia się najsłabszym.

Obecnie do największych religii zalicza się:

  • judaizm;
  • chrześcijaństwo;
  • islam;
  • hinduizm.

W judaizmie narodzinom dziewczynki towarzyszy ceremonia symbolicznego powitania i zawarcia przymierza z Bogiem. Żydowska dziewczynka staje się kobietą w wieku 12-13 lat. Dziewczynki od najmłodszych lat uczą się zasad prowadzenia gospodarstwa domowego zgodnie z zapisami Talmudu. Głównym zadaniem jest podtrzymywanie pozytywnej atmosfery w domu, wychowanie potomstwa. Mężczyzna ma natomiast zapewnić rodzinie odpowiednie warunki.

fot. ojoimages

Kontakty kobiet i mężczyzn reguluje halacha. Zakazuje ona przebywania dwóm osobom przeciwnej płci w jednym zamkniętym pomieszczeniu. Jest to możliwe jedynie w przypadku małżeństwa, rodzica z dzieckiem, bądź osoby dorosłej z dzieckiem - z dziewczynką do 3 roku życia lub chłopcem do 9 roku życia.

W chrześcijaństwie wzorem kobiety jest matka Jezusa. Podstawowym posłannictwem kobiety jest macierzyństwo. Kobieta powinna mieć prawo wolnego wyboru, równego wychowania, wykształcenia. Kobiety mogą studiować teologię jednak nie są dopuszczone do kapłaństwa. Wszelkie inicjatywy seksualne przed małżeństwem uznane są za grzech.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • M. Genewska, E. Mania, A. Nowak, G. Jarząbek- Bielecka: Seksualność, kobiecość w kulturach i religiach świata; Ginekologia Praktyczna, s. 44-52.

Reklama
(3)
Komentarze