Zaloguj
Reklama

Zaburzenia seksualne - obraz kliniczny i etiologia

Para w łóżku
Fot. panthermedia
Para w łóżku
(0)

Zdrowie seksualne polega na odpowiednim rozwoju seksualnym, satysfakcji, braku chorób oraz równych i odpowiedzialnych relacjach pomiędzy partnerami.

Reklama

Przyczyną zaburzeń seksualnych mogą być:

  • czynniki biologiczne, takie jak zburzenia hormonalne, palenie papierosów, uzależnienie od alkoholu, narkotyków, stosowanie leków w szczególności onkologicznych i przeciwnadciśnieniowych, a także cukrzyca, urazy rdzenia kręgowego, zawał serca, stwardnienie rozsiane, stany zapalne narządów płciowych, nadciśnienie i miażdżyca;
  • czynniki psychogenne, które mogą wiązać się z kompleksami, zaburzeniami poczucia płci, ukrytymi preferencjami homoseksualnymi lub problemami na poziomie partnerskim, czyli rutyną, zdradą, brakiem miłości lub obniżeniem atrakcyjności partnera, dodatkowo do czynników psychogennych zalicza się elementy rozwojowe, czyli zaburzenia związane z konfliktem wśród rodziców, wykorzystywaniem seksualnym w dzieciństwie, brakiem akceptacji płci dziecka lub patologią rodzinną;
  • czynniki społeczno-kulturowe, do których zalicza się kreowanie seksualności w mediach i zahamowanie seksualności przez wpływ rygoryzmu religijnego.

Do przyczyn zaburzeń seksualnych zalicza się także choroby psychiczne, głównie psychozy schizofreniczne, depresje, manie i zaburzenia osobowości.

Utrata potrzeb seksualnych

Utrata potrzeb seksualnych objawia się zmniejszonym zainteresowaniem tematami związanymi z seksem, fantazjami erotycznymi i ograniczeniem potrzeby seksualnej.  Jest to problem często spotykany u obojga płci, lecz przeważa zdecydowanie u kobiet. Przyczyną utraty zainteresowania seksem mogą być choroby, przyjmowane leki, zmęczenie i zaburzone relacje partnerskie.

fot. pantherstock

Awersja seksualna

Awersja seksualna to niechęć, obawa lub lęk przed kontaktami seksualnymi z partnerem. Najczęściej doprowadza do braku aktywności seksualnej lub silnie negatywnych uczuć jeśli już do niej dojdzie. Przyczyny zwykle są związane z problemami w związku, a także rygoryzmem wychowawczym. Awersję należy różnicować z innymi jednostkami chorobowymi, np. fobiami, zespołami depresyjnymi  lub ukrytą homoseksualnością.

Zaburzenia erekcji członka

Zaburzenia erekcji członka obejmują niezdolność do osiągnięcia lub utrzymania erekcji. Przyczyny podzielić można na psychiczne lub organiczne. Do organicznych przyczyn zalicza się czynniki związane z krążeniem, neurogenne, hormonalne i autonomiczne. U części mężczyzn przyczyna ma charakter wieloczynnikowy mieszany.

Zaburzenia orgazmu

Zaburzenia orgazmu to brak lub znaczne opóźnienie orgazmu. Charakter tego zaburzenia może być:

  • pierwotny, gdy orgazm nigdy nie był przeżywany;
  • wtórny, gdy orgazm był przeżywany w przeszłości;
  • ogólny, gdy brak orgazmu jest niezależny od partnera i sytuacji;
  • sytuacyjny, gdy wiąże się z partnerem lub warunkami współżycia.

Przyczyny braku odczuwania orgazmu to uszkodzenie rdzenia kręgowego, stany zapalne, choroby prostaty, przyjmowane leki i  zaburzone relacje partnerskie.

Pochwica

Pochwica to skurcz mięśni otaczających pochwę, które zamykają wejście do pochwy. Próba wprowadzenia członka staje się bolesna i praktycznie niemożliwa. Najczęstszą przyczyną są zaburzone relacje partnerskie, niedojrzała osobowość, urazy seksualne lub przyjmowane leki.

Nadmierny popęd seksualny

Nadmierny popęd seksualny polega na obsesyjnych, nadmiernych  i natrętnych  zachowaniach związanych z seksem. Podłoże tego problemy to hipergonadyzm u kobiet, padaczka, stany maniakalne, uzależnienia i guzy mózgu.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Zbigniew Lew-Starowicz, Zaburzenia seksualne w Psychiatria Podręcznik dlastudnetów medycyny, Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2009

Adres www źródła:

Kategorie ICD:


Reklama
(0)
Komentarze