Zaloguj
Reklama

Czaszkogardlak (guz okolicy siodła tureckiego) - przyczyny, objawy, diagnoza, leczenie

Młody mężczyzna
Fot. ojoimages
Młody mężczyzna
(4)
Reklama

Czaszkogardlak (craniopharyngioma) jest to łagodny nowotwór nabłonkowy wywodzący się z komórek kieszonki Rathkego. Stanowi on istotne wyzwanie diagnostyczne i terapeutyczne ze względu na bardzo trudną lokalizację (blisko podwzgórza i przysadki mózgowej). Spotykany jest on tak naprawę w każdym wieku. Wzrost guza bywa bardzo powolny, często wieloletni.
 
 

Objawy i przebieg czaszkogardlaka

U chorych występują m. in. :


zaburzenia wydzielania wewnętrznego, przy czym u dzieci manifestują się one (zatrzymaniem wzrostu i dojrzewania płciowego) a u dorosłych (spadkiem libido, wtórnym brakiem miesiączki) i innymi objawami niewydolności przysadki


W wyniku ucisku na nerw II dochodzi do ich uszkodzenia i spadku ostrości wzroku oraz ubytków w polu widzenia
duże guzy powodują zaburzenia pamięci, apatię, senność, nietrzymanie moczu i depresję
z czasem rozwija się wodogłowie i zespół nadciśnienia wewnątrzczaszkowego
mogą występować także bardzo silne bóle głowy


Diagnostyka czaszkogardlaka


Obecnie diagnostyka nowotworu opiera się głównie na badaniu metodą tomografii (CT) komputerowej i rezonansu magnetycznego (MRI). Angiografia przynosi informacje o położeniu naczynia, przez co jest pomocna przy planowaniu zabiegu operacyjnego. Konieczne jest także wykonanie badań hormonalnych. Ważne jest przeprowadzenie szczegółowych badań przedoperacyjnych.
 
Terapia


Do znanych współczesnych technik stosowanych w terapii czaszkogardlaka zaliczamy:

 

  • radiochirurgia stereotaktyczna,
  • frakcjonowana radioterapia stereotaktyczna,
  • terapia techniką modulacji intensywności wiązki
  • radioterapia promieniem protonowym
  • brachyterapia wewnątrzjamowa

Specyficzne położenia nowotworu, powoduje, iż usunięcie czaszkogardlaka w niektórych przypadkach bywa bardzo trudne. Tylko całkowite wycięcie nowotworu prowadzi do wyleczenia a niestety nie zawsze jest możliwe. Niestety czaszkogardlaki usunięte częściowo zawsze nawracają.


Usunięcie guza bardzo często powoduje różne powikłania. Do najczęściej stwierdzanych powikłań pooperacyjnych należą: skurcz tętnicy, uraz perforujący naczyń mózgowych, silne drgawki, zaburzenia widzenia, zmniejszenie pola widzenia, osłabienie procesów pamięciowych, apatia, nadmierna senność oraz wyciek płynu mózgowo-rdzeniowego. U operowanych chorych wskazane jest kontrolne oznaczenie hormonów w czasie od 1 do 2 tygodni po operacji. W przypadku pojawienia się nieprawidłowych wyników konieczne jest  zmodyfikowanie leczenia.


Słowa kluczowe: czaszkogardlak, siodło tureckie, przysadka, podwzgórze, łagodny nowotwór nabłonkowy, diagnostyka, terapia, leczenie
 

Piśmiennictwo

Adres www źródła:

Bibliografia:

„Neurologia” W. Kozubski, P.P. Liberski, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011, wyd. 1.
„Choroby układu nerwowego” pod redakcją W. Kozubskiego i P.P. Liberskiego, Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2004.
 


Reklama
(4)

Materiały zawarte w dziale Specjalista Radzi mają charakter informacyjny i należy je traktować jako dodatkową pomoc przy udzieleniu niezbędnej pomocy choremu oraz jako ewentualny wstęp do leczenia przez specjalistę. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za efekty zastosowania w praktyce informacji umieszczonych w dziale Specjalista Radzi.

Komentarze