Zaloguj
Reklama

Bezpieczeństwo alternatywnych terapii menopauzalnych w przypadkach pacjentek z rakiem piersi.

Autorzy: Antoine C et al.
Bezpieczeństwo alternatywnych terapii menopauzalnych w przypadkach pacjentek z rakiem piersi.
Fot. ojoimages
(0)

Przedstawiona praca przeglądowa dotyczy analizy bezpieczeństwa stosowania leków przyjmowanych w celu złagodzenia objawów towarzyszących menopauzie, innych niż hormonalna terapia zastępcza w przypadkach pacjentek z rakiem piersi.

Reklama

Dokonano analizy badań, w których u pacjentek z rakiem piersi stosowano takie leki jak: tibolon, inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, klonidynę, veralipride, gabapentynę oraz fitoestrogeny. Autorzy pracy wybrali pięć badań, dla których przeprowadzono ocenę stosowanej metodyki, ocenę charakterystyki badanej populacji, wyników odnoszących się do umieralności i analizy nawrotów choroby.

W pracy przedstawiono cztery badania, gdzie u pacjentek z rakiem piersi stosowano tibolon: jedno badanie kliniczne z próbą podwójnie ślepą i z randomizacją, jedno badanie kohortowe prospektywne, oraz dwa badania niekontrolowane. W badaniach tych nie wykazano różnic związanych z nawrotami choroby pomiędzy grupami pacjentek objętych badaniem a grupami kontrolnymi z powodu braku możliwości wynikających z ograniczeń danego badania. Podobnie wnioski przedstawiono na podstawie danych z badania retrospektywnego dotyczącego bezpieczeństwa stosowania leków przeciwdepresyjnych i przeciwhistaminowych.

Autorom pracy nie udało się znaleźć i przedstawić prac odnoszących się do bezpieczeństwa zastosowania innych leków u pacjentek z rakiem piersi.

W podsumowaniu stwierdzono, iż widoczny jest brak cennych danych dotyczących występowania lub też nieobecności szkodliwych skutków ubocznych leków stosowanych w celu złagodzenia objawów towarzyszących menopauzie u pacjentek z rakiem piersi. Istnieje konieczność przeprowadzenia badań randomizowanych, których zadaniem będzie ocena bezpieczeństwa stosowania takich właśnie leków. Dlatego też, pacjentki decydujące się na taką terapię należy poinformować o braku danych związanych z bezpieczeństwem stosowania tych leków.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • Climacteric. 2007 Feb;10(1):23-6.

Reklama
(0)
Komentarze