Zaloguj
Reklama

Eksperci w dziedzinie wcześniactwa zgłaszają potrzebę przeprowadzenia większej ilości badań celowych.

Eksperci w dziedzinie wcześniactwa zgłaszają potrzebę przeprowadzenia większej ilości badań celowych.
Fot. ojoimages
(0)

Stworzono plan badań celowych zaprojektowanych w celu polepszenia jakości życia tysiącom noworodków poprzez zapobieganie przedwczesnym porodom. Program tych badań opublikowano w the American Journal of Obstetric and Gynecology.

Reklama

“Przedwczesny poród jest złożonym powikłaniem, tak jak np. choroba serca lub cukrzyca, często bez pojedynczej uchwytnej przyczyny i wymaga wielokierunkowego podejścia” - twierdzi Nancy S. Green, główna autorka pracy. „Musimy zorganizować więcej funduszy na badania, które mogą przyczynić się do opracowania nowych procedur klinicznych związanych z identyfikacją pacjentek z grupy najwyższego ryzyka przedterminowego porodu oraz metodami przeciwdziałającymi porodowi przed terminem”.

Wcześniactwo jest jednym z głównych czynników śmierci noworodków w USA. Dzieci przedwcześnie urodzone często zmagają się z wieloma problemami zdrowotnym przez cały okres swojego życia łącznie z porażeniem mózgowym, opóźnieniem w rozwoju umysłowym, przewlekłą chorobą płuc, ślepotą czy utratą słuchu. Ponad połowę zaburzeń w rozwoju neurologicznym u dzieci można przypisać przedwczesnemu porodowi - twierdzą autorzy pracy.

Każdego roku ponad 12% wszystkich noworodków w USA rodzi się przedwcześnie (około 500.000 urodzonych przed 37 tygodniem ciąży). Ilość przedwczesnych porodów wzrosła o 30% od roku 1981. Noworodki urodzone bardzo wcześnie (przed 32 tygodniem ciąży) są obciążone najwyższą śmiertelnością, ilością powikłań poporodowych i niepełnosprawnością.

Dr. Green, główny autor pracy, pracował również w komisji March of Dimes Scientific Advisory Committee on Prematurity, w skład której wchodzili eksperci z dziedziny położnictwa i ginekologii, pediatrii, zdrowia kobiet, biologii reprodukcyjnej, pielęgniarstwa i zdrowia publicznego.

Autorzy pracy w przedstawionym programie wyznaczyli 6 priorytetowych obszarów tematycznych, w których należałoby przeprowadzić więcej badań celowych dotyczących wcześniactwa:

  1. nowe badania epidemiologiczne skupiające się na bardzo wczesnych porodach i identyfikacji czynników predysponujących kobiety do bardzo wczesnego porodu.
  2. geny i ich interakcje ze środowiskiem prowadzące do przedterminowego porodu.
  3. zróżnicowanie rasowe i etniczne. Wcześniactwo dotyczy wszystkich grup społecznoekonomicznych, lecz widoczne są znaczące rozbieżności rasowe i etniczne. Dla przykładu, kobiety o pochodzeniu afro-amerykańskim (nie-latynoski) miały najwyższy wskaźnik przedwczesnych porodów 17,8% w roku 2003, który wynosił znacznie powyżej wskaźnika państwowego = 12,3%.
  4. rola infekcji i reakcji zapalnych wywołanych tymi infekcjami.
  5. wpływ stresu na matkę i płód.
  6. badania kliniczne dotyczące oceny wpływu możliwych metod leczenia i ich najskuteczniejszego zastosowania dla danych przypadków pacjentek ciężarnych

Badania w wyżej wymienionych obszarach mogłyby doprowadzić do polepszenia opieki medycznej jak również odegrałyby rolę edukacyjną dla kobiet w aspekcie unikania ryzyka prowadzącego do przedwczesnego porodu.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • March of Dimes Birth Defects Foundation

Reklama
(0)
Komentarze