Zaloguj
Reklama

Leczenie chirurgiczne i radioterapia w odniesieniu do wyników pacjentek we wczesnym stadium raka endometrium.

Autorzy: vanLankveld MA et al.
Leczenie chirurgiczne i radioterapia w odniesieniu do wyników pacjentek we wczesnym stadium raka endometrium.
Fot. medforum
(0)

Oceniono zgodność postępowania wg wytycznych leczenia wczesnego stadium raka endometrium i  wpływu na ogólną liczbę przeżyć.

Reklama

W grupie badanej zebrano pacjentki z regionu Holandii leczone w okresie od 1990 roku do 1995. Zebrano informacje dotyczące charakterystyki guza, wyników chirurgicznych, radioterapii oraz okresu katamnezy. Jako punkt końcowy analizy wyznaczono ogólną liczbę przeżyć. Zastosowano analizę Kaplan-Meier. Współczynnik ryzyka związany z ogólnym przeżyciem wyznaczono na podstawie modelu Cox Proportional Hazards.

Do analizy zakwalifikowano 359 pacjentek, 335 z nich miało objawy kliniczne I stadium raka. 333 pacjentki poddano całkowitej histerektomii z bilateralnym wycięciem przydatków macicy (TAH/BSO) – 301przypadków kobiet z tej grupy zakwalifikowano zgodnie z wytycznymi International Federation of Gynaecology and Obstetric  jako stadium I, a 34 (10,2%) jako stadium II. Z grupy 24 pacjentek z klinicznymi objawami stadium II raka, 12 poddano radykalnej histerektomii z miednicznym wycięciem węzłów chłonnych (RH/PLND). Siedem pacjentek poddanych RH/PLND zostało zdiagnozowanych jako stadium II.

Nie stwierdzono istnienia wpływu postępowania zgodnego czy też nie zgodnego z wytycznymi związanymi z leczeniem raka śluzówki macicy na 5-letni okres przeżycia w grupie badanych pacjentek. Otrzymane wyniki sugerują, iż stosowanie rozległych procedur chirurgicznych w leczeniu utajonego II stadium raka śluzówki macicy jest zbędne.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • J Eval Clin Pract. 2006 Apr; 12(2): 196-201

Reklama
(0)
Komentarze