Zaloguj
Reklama

Profilaktyczne zabiegi chirurgiczne zapobiegają występowaniu dwóch typów raka narządów rodnych u kobiet z zespołem Lyncha.

Profilaktyczne zabiegi chirurgiczne zapobiegają występowaniu dwóch typów raka narządów rodnych u kobiet z zespołem Lyncha.
Fot. Pantherstock
(0)

Kobiety z uwarunkowanym genetycznie rakiem okrężnicy również znajdują się w grupie ryzyka wystąpienia raka jajników i raka endometrium.

Reklama

Kobiety z zespołem Lyncha, jednostką często związaną z rakiem okrężnicy są w grupie wysokiego ryzyka raka jajników i endometrium - chorób, które można wyeliminować poprzez profilaktyczną histerektomię i wycięcie jajników, czytamy w najnowszej praca naukowców z University of Texas D. Anderson Cancer Centre opublikowana w New England Journal of Medicine.

Zespół Lyncha, znany również pod nazwą: wrodzony niepolipowaty zespół raka okrężnicy, jest schorzeniem dziedzicznym. Osoby dotknięte tym zespołem wykazują znacznie wyższe ryzyko rozwinięcia się raka okrężnicy i/lub niektórych innych typów raka, zazwyczaj jeszcze przed ukończeniem 60 roku życia. W populacji jedna osoba na 1000 obarczona jest mutacją genu powodującą zespół Lyncha (co stanowi 5% występowania raka okrężnicy u kobiet i mężczyzn oraz raka endometrium oraz 2% raka jajników)- zgodnie z doniesieniami doktor Karen Lu, profesor wydziału Ginekologii i Onkologii.

"W naszej pracy stwierdziliśmy, iż kobiety z zespołem Lyncha mają takie samo prawdopodobieństwo zachorowania na raka okrężnicy jak i na raka endometrium, ponadto często również rozwijają się w tej grupie pacjentek nowotwory innych narządów. Jednakże przez ostatnie 20 lat badania dotyczące zespołu Lyncha skupiały się głównie na raku okrężnicy. Często zdarza się, iż kobiety obarczone tym schorzeniem nie zdają sobie sprawy z istniejącego ryzyka wystąpienia dwóch typów raka narządów rodnych, a ryzyko to jest niestety bardzo wysokie."

Kobiety z zespołem Lyncha wykazują 40-60% ryzyko wystąpienia w okresie życia raka endometrium oraz 10-12% ryzyka wystąpienia w tym czasie raka jajnika - twierdzi dr Lu. Dla porównania, w populacji ogólnej ryzyko wystąpienia raka endometrium u kobiet wynosi 3%, a ryzyko dotyczące rozwinięcia raka jajnika od 1 do 2%.

Autorzy pracy, pod kierownictwem dr Lu dokonali retrospektywnej analizy 315 kobiet z zespołem Lyncha w celu określenia czy prewencyjny zabieg chirurgiczny zmniejsza ryzyko wystąpienia raka jajnika i endometrium. 61 pacjentek poddano profilaktycznej histerektomii; u 47 pacjentek również usunięto jajniki. Grupę kontrolna stanowiły 254 kobiety, które nie poddano profilaktyczemu zabiegowi.

Nie stwierdzono obecności zmian nowotworowych dotyczących jajników i /lub endometrium u kobiet poddanych operacji profilaktycznej. Jednakże, u 69 pacjentek (33%) w grupie kontrolnej wykryto raka szyjki macicy; u 12 kobiet (5%) w grupie kontrolnej zdiagnozowano raka jajników.

"Nasze badanie podkreśla i przypomina lekarzom, aby zwracali szczególną uwagę na przypadki raka okrężnicy w rodzinie danej pacjentki jak również na przypadki raka szyjki macicy i jajnika, podkreślając równocześnie ważność poradnictwa genetycznego. Jeżeli zdiagnozuje się u danej pacjentki występowanie zespołu Lyncha należy objąć ją opieką obejmującą współdziałanie specjalistów z dziedziny gastrologii, położnictwa oraz ginekologii"- uważa dr Lu.

"Biorąc pod uwagę, iż średni wiek wystąpienia raka szyjki macicy u kobiet z grup badanych wynosił zazwyczaj 46 lat można taką profilaktyczną operację przeprowadzić w okresie zakończenia fazy rozrodczej kobiety"- twierdzi dr Lu.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • University of Texas M. D. Anderson Cancer Center

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(0)
Komentarze