Zaloguj
Reklama

Terapia hormonalna, wyznaczenie początku terapii oraz funkcje poznawcze w grupie kobiet powyżej 60-tego roku życia.

Autorzy: MacLennan AH et al.
Terapia hormonalna, wyznaczenie początku terapii oraz funkcje poznawcze w grupie kobiet powyżej 60-tego roku życia.
Fot. ojoimages
(5)

Celem opisanego badania pilotażowego była ocena trendów związanych z wyznaczaniem początku oraz długości stosowania terapii hormonalnej (HT) i jej wpływu na funkcje poznawcze (percepcję).

Reklama

Do badania włączono 428 kobiet w wieku powyżej 60-ciu lat. Zebrano dane demograficzne, dane związane ze stylem życia oraz ze stosowaniem HT. Do oceny samopoczucia pacjentek zastosowano test opracowany przez jednostkę Center for Epidemiological Studies-Depression. Testy badające funkcje poznawcze obejmowały: test ogólnej percepcji (Mini-Mental State Examination), test ogólnej zdolności koncentracji i uwagi (Trail Making Test Parts A and B), test werbalnego uczenia się i zapamiętywania oraz słownego wyrażania się (FAS) oraz test Boston Naming Test. Wszystkie te dane dostosowano do wieku, wykształcenia, samopoczucia, wskaźnika masy ciała (BMI), palenia, ilości spożywanego alkoholu, oraz wcześniej występujących chorób naczyniowo-mózgowych.

Stosowanie HT zdefiniowano jako systematyczne podawanie i stosowanie HT przez okres co najmniej jednego roku. Za wczesne rozpoczęcie terapii HT uważano jej początek przed 56 rokiem życia u kobiety z zachowaną macicą i jajnikami lub też u pacjentek w okresie do 5 lat od zabiegu histerektomii czy też wycięcia jajników. Natomiast jako późne rozpoczęcie terapii określano jej początek po 56 roku życia oraz po okresie 5 lat od momentu przeprowadzenia wyżej wymienionych zabiegów. Pacjentki, które wcześniej rozpoczęły terapię HT uzyskały lepsze rezultaty testu Mini-Mental State Examination w porównaniu do kobiet, które później rozpoczęły HT. Badane kobiety w wieku od 70 do 79 lat, które wcześniej rozpoczęły terapię HT miały lepsze wyniki w teście FAS w porównaniu do pacjentek niestosujących HT. Pacjentki poddane terapii HT w późniejszym wieku mały gorsze wyniki testu Mini-Mental State Examination w porównaniu do kobiet niestosujących terapii HT, a w teście FAS gorsze wyniki obserwowano w grupach wiekowych 60-69 lat i 80 lat oraz powyżej 80-tego roku życia. Natomiast w grupie wiekowej 70-79 lat pacjentki, które późno rozpoczęły terapię HT osiągały lepsze wyniki w teście FAS w porównaniu do kobiet niestosujących HT. W teście Trail Making Test Part A, pacjentki stosujące terapię HT dłużej niż 11 lat oraz te, które ją stosowały krócej niż 11 lat, jak również kobiety poddane leczeniu tylko estrogenami wykazywały lepsze rezultaty w porównaniu do kobiet niestosujących żadnych terapii. Pacjentki stosujące terapię złożoną – estrogeny i związki o działaniu progesteronu - uzyskały lepsze wyniki testu Boston Naming Test w porównaniu do wyników kobiet niestosujących HT. Biorąc pod uwagę część badanych aspektów związanych z percepcją można wywnioskować, iż wczesne rozpoczęcie terapii HT może być korzystne dla danej pacjentki, natomiast zbyt późne rozpoczęcie terapii HT - nawet szkodliwe. Dlatego też wyznaczenie odpowiedniego czasu początku terapii wydaje się być ważną kwestią.

W celu dalszego zbadania wynikłych podczas analizy powiązań należałoby przeprowadzić badanie większej populacji kobiet tj. co najmniej 2.500 pacjentek.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • Menopause. 2006 Jan-Feb; 13(1): 28-36

Reklama
(5)
Komentarze