Zaloguj
Reklama

Wpływ niskich przezskórnych dawek estradiolu na gęstość piersi w grupie kobiet po menopauzie.

Autorzy: Grady D et al.
Wpływ niskich  przezskórnych dawek estradiolu na gęstość piersi w grupie kobiet po menopauzie.
Fot. Pantherstock
(5)

Kobiety z większą gęstością piersi wykazują podwyższone ryzyko występowania raka piersi. Dowiedziono, iż zmiana gęstości piersi może stanowić marker zmiany ryzyka wystąpienia raka piersi.

Reklama

Celem pracy było określenie czy dwuletnie leczenie niskimi przezskórnymi dawkami estradiolu powoduje zmiany gęstości piersi. Przeprowadzono randomizowane 2-letnie badanie, kontrolowane placebo, dotyczące terapii niskimi przezskórnymi dawkami (0,014 mg/d) estradiolu w celu prewencji osteoporozy.

Grupa badana składała się z 417 pacjentek po menopauzie bez raka piersi, u których nie przeprowadzano histerektomii. Badanie mammograficzne wykonano na początku terapii oraz po upływie roku i dwóch lat leczenia u 276 pacjentek.

Różnice związane z średnią procentową zmianą gęstości piersi w momencie początku badania oraz po upływie 1 i 2 lat terapii wyliczono stosując model regresji liniowej dopasowanej do badania klinicznego.

Pacjentki uczestniczące w badaniu miały średnio 66 +/- 5 lat i były rasy białej. Przeciętna procentowa gęstość piersi na początku badania wynosiła 34%. Nie zaobserwowano znamiennej statystycznie różnicy dotyczącej zmiany gęstości piersi po upływie roku leczenia oraz 2 lat leczenia.

Stwierdzono, iż dwuletnia terapia niskimi przezskórnymi dawkami estradiolu nie spowodowała wzrostu gęstości piersi.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • Menopause. 2007 Jan 11

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(5)
Komentarze