Zaloguj
Reklama

Wypadanie kikuta pochwy lub szyjki macicy po histerektomii: wyniki fiksacji więzadła krzyżowego.

Autorzy: Estrade JP et al.
Wypadanie kikuta pochwy lub szyjki macicy po histerektomii: wyniki  fiksacji więzadła krzyżowego.
Fot. Pantherstock
(3)

Celem pracy była ocena wyników przeprowadzenia fiksacji więzadła krzyżowego w leczeniu wypadania kikuta pochwy/kikuta szyjki po histerektomii.

Reklama

W badaniu przeanalizowano okres czasu od roku 1990 do 2002, kiedy przeprowadzono zabieg fiksacji więzadła krzyżowego u 92 kobiet po histerektomii. 82,6% kobiet było po histerektomii całkowitej i 17,4% po amputacji nadszyjkowej.

Wśród badanych pacjentek 96,7% było w okresie menopauzy, a 21,7% stosowało hormonalną terapię zastępczą. 48,9% pacjentek przeszło już uprzednio operacyjne leczenie wypadania narządu rodnego (i/lub nietrzymania moczu), a w 21,7% przypadków występowały towarzyszące objawy stresogennego nietrzymania moczu.

We wszystkich przypadkach przeprowadzono fiksację więzadła krzyżowego przy zastosowaniu kontroli wizualnej i szwu konwencjonalnego. Fiksacja więzadła była połączona z następującymi procedurami: rekonstrukcją przedniej części pochwy (n=31), dodatkową operacją nietrzymania moczu (n=11), amputacją szyjki macicy (n=11), zeszyciem mięśnia dźwigacza (n=61).

Badano powikłania śródoperacyjne i pooperacyjne oraz wyniki anatomiczne i czynnościowe. Wystąpiły następujące powikłania: w jednym przypadku krwiak pochwy (związany z fikacją więzadła), w jednym przypadku uszkodzenie pęcherza, w jednym przypadku uszkodzenie moczowodu, w 3 przypadkach ostre zatrzymanie moczu. W średnim przedziale czasowym katamnezy (47 miesięcy), u 12 pacjentek (13,5%) zabieg fiksacji więzadła krzyżowego nie powiódł się, a 9 pacjentek wymagało dodatkowych zabiegów w okresie pierwszego roku katamnezy. W grupie 14 pacjentek (15,7%) wystąpiło cystocele, z jednym przypadkiem cystocele 3-go stopnia, do leczenia którego zastosowano podpęcherzową protezę założoną drogą pochwową.

Autorzy odnotowali niski procent poważniejszych powikłań i stwierdzili, iż fiksacja więzadła krzyżowego w leczeniu wypadania wydaje się dostarczać zadawalających wyników długoterminowych.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • J-Gynecol-Obstet-Biol-Reprod-(Paris). 2005 Sep; 34(5): 481-7

Reklama
(3)
Komentarze