Zaloguj
Reklama

Zakażenia okołooperacyjne w ginekologii i położnictwie

Autorzy: Wioleta Chodkowska
Źródło: Sajdak S., Samulak D. Zakażenia okołooperacyjne w ginekologii i położnictwie. Ginekologia praktyczna 2008; 4: 1-5
Szpital
Fot. Panthermedia
Szpital
(4)

Większe ryzyko infekcji okołooperacyjnych dotyczy kobiet w starszym wieku, z chorobą nowotworową, immunosupresją, cukrzycą, niedokrwistością oraz otyłością.

Reklama

Ryzyko powikłań zależne jest od stanu ogólnego pacjentek, schorzenia, rodzaju i złożoności procedury, techniką, wyborem dostępu operacyjnego oraz kwalifikacjami personelu medycznego.

Najczęstsze zakażenia związane z zabiegami chirurgicznymi to zakażenia rany pooperacyjnej, infekcje układu oddechowego oraz dróg moczowych. W wyniku kontaktu z błoną śluzową narządów płciowych najczęściej dochodzi do zakażenia drobnoustrojami takimi jak Escherichia coli, Enterococus sp., Streptococcus sp. i Bacteroides.

Głównym objawem infekcji jest temperatura ciała powyżej 38° utrzymująca się do 48 godzin po zabiegu. Zazwyczaj świadczy to o infekcji układu moczowego, rany pooperacyjnej lub wystąpienia zapalenia przymacicz.

Czynniki ryzyka rozwoju zakażeń połogowych to niedokrwistość, niedobory pokarmowe, niedostateczna opieka prenatalna, otyłość oraz niski status socjoekonomiczny.

Czynniki związane z porodem to przedłużający się poród, przedwczesne pęknięcie błon płodowych, zakażenie wewnątrzowodniowe, częstość badania wewnętrznego cewnikowanie, cesarskie cięcie oraz różnego rodzaju komplikacje przy porodzie.

Reklama
(4)
Komentarze