Zaloguj
Reklama

Marskość wątroby u kobiet ciężarnych.

Autorzy: dr n. med. Sylwia Kellas-Ślęczka
Marskość wątroby u kobiet ciężarnych.
Fot. Pantherstock
(5)

Przedstawiono podstawowe informacje dotyczace marskości wątroby u kobiet ciężarnych, o których powinien pamietac każdy lekarz sprawujący opieke nad ciężarnymi.

Reklama

Marskość wątroby (cirrhosis hepatis) jest końcowym stadium przewlekłych chorób wątroby. U jej podłoża leży rozwój tkanki łącznej, ubytek czynnego miąższu wątroby oraz tworzenie się guzków regeneracji bez zachowania prawidłowej budowy wątroby oraz powstawanie połączeń naczyniowych między łożyskiem wrotnym z układem żylnym. Obserwuje się tworzenie guzków regeneracyjnych tkanki wątrobowej. Z czasem dochodzi do upośledzenia funkcji metabolicznych wątroby, utrudnionego odpływu żylnego z wątroby,
a często także do utrudnionego odpływu żółci.

Przyczyną rozwoju marskości wątroby mogą być m.in. zakażenia wirusami hepatotropowymi, nadmierne spożywanie alkoholu, błędy żywieniowe, niektóre leki i toksyny oraz choroby dróg żółciowych. Stale obserwuje się rosnącą liczbę chorych z marskością wątroby. Szacuje się, że w Europie Zachodniej występuje u 300-500 przypadków na 100 000 mieszkańców.

Jednoczesne występowanie ciąży i marskości wątroby należy do rzadkości, ponieważ rozwijające się w przebiegu marskości zaburzenia metaboliczne oraz endokrynologiczne często są przyczyną zaburzeń ginekologicznych, w tym trudności z zajściem w ciążę. W przypadku marskości poalkoholowej zajście w ciążę pogarsza przebieg choroby.

Wielu autorów odradza zachodzenie w ciążę kobietom z marskością wątroby, u których doszło do rozwoju nadciśnienia wrotnego i rozwoju żylaków przełyku ze względu m.in. na duże ryzyko krwawienia z żylaków. Marskość wątroby zwiększa ryzyko wystąpienia poronień samoistnych (ok.15% poronień przed 16 tygodniem ciąży), porodów przedwczesnych (wg różnych autorów od 20-50%) oraz martwych urodzeń (ok.10%). Jeżeli ciężarna ma marskość wątroby alkoholową to rokowanie dla płodu jest gorsze, a dzieci rodzą się często z  płodowym zespołem poalkoholowym (FAS).

Istnieje kilka podziałów marskości wątroby, ale najczęściej dzieli się ją na marskość wrotną (drobnoguzkową – guzki poniżej 3 mm), pomartwiczą (gruboguzkową) oraz żółciową. Marskość wrotna rozwija się najczęściej pod wpływem alkoholu, czynników metabolicznych i toksycznych. Marskość pomartwicza rozwija się najczęściej na podłożu zapalnym, a żółciowa wiąże się z chorobami dróg żółciowych.

W rozpoznaniu marskości wątroby duże znaczenie ma wywiad oraz badanie przedmiotowe. U chorych zwraca uwagę rumień dłoni, przykurcz Dupuytrena oraz pajączki skórne. 

U wielu chorych choroba początkowo przebiega bezobjawowo lub skąpoobjawowo. W postaci rozwiniętej chorzy skarżą się na osłabienie, brak apetytu, objawy dyspeptyczne oraz obniżenie libido. W początkowych etapach stwierdza się powiększenie wątroby i śledziony, poszerzenie naczyń żylnych na powłokach jamy brzusznej, zanik owłosienia płciowego oraz ginekomastię.  Z czasem dochodzi do zmniejszenia wielkości wątroby. Zwiększa się stężenie bilirubiny, obniża się stężenie albumin oraz wydłuża się czas protrombinowy. W przebiegu marskości może dojść do rozwoju nadciśnienia wrotnego, wodobrzusza, zespołu wątrobowo-nerkowego oraz wątrobowo-płucnego. Może wystąpić spontaniczne bakteryjne zapalenie otrzewnej lub encefalopatia wątrobowa.  

U ciężarnej z marskością wątroby należy prowadzić ścisły nadzór funkcji wątroby oraz przestrzegać odpowiedniej diety. W przypadku niewydolności wątroby można rozważyć przerwanie ciąży. W razie wystąpienia krwawienia z żylaków przełyku należy wykonać operacyjne zespolenie żyły wrotnej z żyłą główną dolną. Należy unikać parcia w II okresie porodu. Proponuje się ukończenie ciąży przez cięcie cesarskie lub skrócenie II okresu porodu.

opracowano na podstawie:

  1. Ciąża wysokiego ryzyka. Pod red. G.Bręborowicza. Ośrodek Wydawnictw Naukowych  PAN w Poznaniu 2006 w „Choroby wątroby” – Marskość wątroby: 772.
  2. Choroby wewnętrzne. Pod red. F.Kokota PZWL 2005 w „Choroby układu pokarmowego” – „Choroby wątroby i dróg żółciowych” – Marskość wątroby: 425-433.
  3. Choroby niepołożnicze u ciężarnych. J. Baudet, F.Bonnaud, D.Pichereau, J. Zago. PZWL 1990 w „Choroby układu trawiennego a ciąża” – Marskość wątroby a ciąża: 143-144.
Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Kategorie ICD:


Reklama
(5)
Komentarze