Zaloguj
Reklama

Mięśniak macicy w ciąży – poznaj przyczyny i sposoby leczenia!

Autorzy: Anna Piotrowska
Badanie USG
Fot. Pantherstock
Badanie USG
(3)

Obecnie odsetek rodzących po 30., a nawet po 40. roku życia kobiet wzrasta. Częściej zatem pojawiają się wszelkiego rodzaju powikłania związane właśnie z wiekiem i z samą ciążą.

Reklama

Spis treści:

  1. Mięśniak macicy – kiedy może się pojawić?
  2. Mięśniak macicy – gdzie się lokalizuje?

Mięśniak macicy – kiedy może się pojawić?

Mięśniaki macicy pojawiają się najczęściej po 35. roku życia i występują u 30% kobiet rasy białej i 50% afroamerykanek. Najczęściej są lokalizowane w trzonie macicy, ale mogą również rozwinąć się w szyjce macicy, więzadle obłym, więzadle krzyżowo-macicznym, a nawet poza narządem rodnym.

Wiele badań poświęcono przyczynom powstawania mięśniaków, jednak do dziś nie ustalono konkretnej etiologii. Wraz ze wzrostem częstości ciąż po 35. roku życia wzrasta również odsetek występowania mięśniaków. Ich ilość waha się od 0,5- 5,a nawet 7%. Dużych rozmiarów mięśniaki mogą powodować powikłania ciąży natomiast mniejsze zakłócać przebieg ciąży oraz poród.

Podczas ciąży następuje rozpulchnienie mięśniaków, co utrudnia ich wykrycie, zwłaszcza w trzecim trymestrze. Wraz z powiększaniem się macicy zmienia się również ich kształt na wydłużony, elipsoidalny. W ciąży zaawansowanej wyłącznie mięśniaki międzywęzadłowe oraz szyjki macicy są wyczuwalne w badaniu per vaginum. One też przy dużych rozmiarach mogą być problemem przy porodzie i wskazaniem do cięcia cesarskiego.

Więcej powikłań ciążowych stanowią mięśniaki zlokalizowane podśluzówkowo – zalicza się tu większy odsetek poronień, dolegliwości bólowych. Kobieta ciężarna mająca mięśniaki macicy musi się również liczyć z takimi powikłaniami, jak nieprawidłowe położenie płodu, przedwczesny poród, krwotoki, powikłania infekcyjne.

Mięśniak macicy – gdzie się lokalizuje?

Niezwykle ważna jest lokalizacja mięśniaka. Najbardziej niekorzystna jest lokalizacja podśluzówkowa (rosną do środka jamy macicy w kierunku błony śluzowej, wyścielając ją od zewnątrz), gdyż zmienia światło jamy macicy. Mięśniaki śródścienne – niewielkich rozmiarów (rozwijające w ścianie macicy) zazwyczaj nie zaburzają przebiegu ciąży, duże zaś mogą utrudnić rozrost macicy.

W pierwszym trymestrze mięśniaki zwiększają ilość poronień, mogą też stwarzać trudności diagnostyczne przy wadach macicy, guzach jajników itp. W drugim trymestrze mięśniaki mogą dawać szereg dolegliwości bólowych. W trzecim trymestrze oraz porodzie, jak już wyżej wspomniano, może dojść do powikłań porodowych przejawiających się m.in krwotokiem z dróg rodnych, osłabieniem czynności skurczowej mięśnia macicy itd.

Mięśniaki najlepiej usunąć po okresie połogu. Każdy przypadek należy rozważyć indywidualnie i wdrożyć odpowiednie postępowanie ze względu na rodzaj, lokalizację i rozmiar mięśniaków.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Reroń A., Trojnar-Podleśny M.: Mięśniaki macicy w ciąży i podczas porodu. „Ginekologia Praktyczna”.

Kategorie ICD:


Reklama
(3)
Komentarze