Zaloguj
Reklama

Przewaga brachyterapii nad radioterapią zewnętrzną u pacjentek z rakiem endometrium ?

Autorzy: mgr Magdalena Szumska-Kostrzewska
Przewaga brachyterapii nad radioterapią zewnętrzną u pacjentek z rakiem endometrium ?
Fot. ojoimages
(3)

Jakość życia pacjentek po leczeniu raka endometrium może ulec znaczącej poprawie poprzez zastosowanie pochwowej brachyterapii, gdzie dawki radioterapii są podawane wewnętrznie dzięki cylindrowi dopochwowemu.

Reklama

Autor badania dr. Remi Nout (Leiden university Medical Center) twierdzi, iż poprawienie jakości życia jest ważnym czynnikiem, jaki należy wziąć pod uwagę przy rozważaniu ryzyka i korzyści stosowania pochwowej brachyterapii lub napromieniania wiązką zewnętrzną okolic miednicy po zabiegu chirurgicznym.

Celem pracy było określenie czy pochwowa brachyterapia jest tak samo skuteczna jak terapia napromieniania wiązką zewnętrzną w przypadkach raka endometrium, która z technik daje mniej skutków ubocznych równocześnie podwyższając jakość życia.

„Jeszcze jest za wcześnie, aby stwierdzić czy obie te metody leczenia są tak samo skuteczne” twierdzi autor badania – „ale po upływie roku czasu od początku badania będziemy w stanie to stwierdzić. W przypadku stwierdzenia bardzo niewielkich lub też braku różnic w skuteczności, z pewnością będziemy zalecać brachyterapię pochwową z powodu znamiennych korzyści związanych z poprawą jakości życia pacjentek.”

Jest to już drugie badanie przeprowadzane przez zespół badawczy dr. Remi Nout i dotyczące tego problemu. W pierwszym badaniu wykazano, iż napromieniania wiązką zewnętrzną okolic miednicy znacząco obniżała ilość przypadków miejscowych nawrotów choroby, lecz nie przyczyniało się do polepszenia wskaźnika przeżyć; u 26% pacjentek stwierdzono efekty uboczne terapii.

„W pierwszym badaniu nie oceniano wpływu radioterapii na jakość życia” -  mówi dr. Nout.

W drugim badaniu przeprowadzono randomizowane badanie kliniczne obejmujące 427 pacjentek. Pacjentki losowo podzielono na dwie grupy ze względu na rodzaj terapii (pochwowa brachyterapia lub napromienianie wiązką zewnętrzną). Jakość życia badano u 345 pacjentek (81% badanych), które oddały wypełnione kwestionariusze dotyczące tego zagadnienia. Ankiety te zostały wypełnione przez daną pacjentkę przed radioterapią, po radioterapii oraz co 6-12 miesięcy po terapii aż do upływu pięciu lat od zakończenia leczenia.

Stwierdzono, iż jakość życia była najgorsza zaraz po operacji, i na tym etapie nie różniła się znamiennie pomiędzy grupami. W okresie 6-12 miesięcy po terapii jakość życia w obu grupach uległa stopniowej poprawie osiągając maksymalną poprawę w okresie od 12 do 24 miesięcy od zakończenia terapii. Po upływie kolejnych 6 miesięcy wyniki dotyczące jakości życia były znamiennie wyższe w grupie pacjentek po brachyterapii.

Pacjentki po pochwowej brachyterapii odnotowywały mniejszą ilość objawów związanych z jelitami takich jak np. biegunka oraz mniejszą ilość objawów zmęczenia. Różnice te pozostały znamienne w czasie kolejnych miesięcy katamnezy. Objawy dotyczące życia płciowego takie jak suchość pochwy i obniżony popęd seksualny nie różniły się znamiennie pomiędzy grupami.

Dokładna analiza wyników badania dotycząca skuteczności terapii, efektów ubocznych, jakości życia pozwoli autorom pracy na wybór optymalnej metody leczenia dla pacjentek z rakiem endometrium.

Rak endometrium jest najczęściej spotykanym nowotworem narządu rodnego w krajach zachodniej Europy, a z powodu starzenia się populacji, takich przypadków jest coraz więcej. W przypadku stwierdzenia podobnej skuteczności pochwowej brachyterapii do radioterapii zewnętrznej można przypuszczać, iż brachyterapia zostanie włączona do terapii raka endometrium jako standardowe leczenie wspomagające.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • Federation of European Cancer Societies.

Kategorie ICD:


Reklama
(3)
Komentarze