Zaloguj
Reklama

Wyniki mammografii różnią się w zależności od rasy oraz etniczności.

Autorzy: Diana L. Miglioretti et al.
Wyniki mammografii różnią się w zależności od rasy oraz etniczności.
Fot. Pantherstock
(0)

Najnowsze badania na uniwersytecie w Kalifornii ujawniły, iż nieodpowiednie przeprowadzenie mammograficznych badań skriningowych może być istotnym czynnikiem przyczyniającym się do podwyższonej ilości przypadków zaawansowanego raka piersi diagnozowanych w grupie kobiet afro-amerykańskich w porównaniu do innych grup etnicznych.

Reklama

W najnowszym wydaniu Annals of Internal Medicine przedstawiono wyniki 6-letniego programu badawczego analizującego wyniki badań mammograficznych około 1 miliona kobiet w przedziale wiekowym powyżej 40 roku życia.

W okresie lat 90-tych wskaźnik śmiertelności związany z występowaniem raka piersi na terenie USA zmniejszył się wraz z zwiększeniem częstości przeprowadzania badań mammograficznych. Autorzy badania twierdzą, iż zmniejszenie to głównie obserwowano w grupie białych kobiet pochodzenia nie-latynoskiego natomiast w grupie kobiet afroamerykańskich wskaźnik ten uległ niewielkiej zmianie.

„Wykryliśmy znaczące różnice związane z zależnością badania mammograficznego od rasy i etniczności. Kobiety z grup mniejszościowych znacznie częściej były poddawanie badaniom mammograficznym w nieodpowiedni sposób w porównaniu do kobiet białych.”- twierdzi dr Rebecca Smith-Bindman – „należało więc zbadać czy przeprowadzenie mammografii było powodem zaistnienia różnic dotyczących rasy i pochodzenia w występowaniu raka piersi. Obecnie toczy się debata na temat istnienia wpływu biologii, sposobu przeprowadzania mammografii jako głównych przyczyn występowania różnic rasowych i etnicznych w wynikach”.

Badacze połączyli dane dotyczące badań mammograficznych z danymi odnoszącymi się do występowania guzów, pochodzącymi z ośrodków zdrowotnych należących do Breast Cancer Surveillance Consortium. W ankietach wypełnianych przez pacjentki przed badaniem mammograficznym zawarto pytania dotyczące rasy, pochodzenia, obecności dolegliwości ze strony gruczołu piersiowego podczas ostatniego badania mammoraficznego.

„Zbadaliśmy stadium choroby w momencie diagnozy, charakterystykę guza oraz zajęcie węzłów chłonnych w grupach kobiet różnej rasy i o różnym pochodzeniu, u których sposób przeprowadzenia mammografii był podobny.”

Uzyskane wyniki wykazały, iż u kobiet afroamerykańskich częściej w momencie diagnozy, występują duże, zaawansowane zmiany nowotworowe (rak piersi) w porównaniu do kobiet białych.

Naukowcy analizowali sposób wykonania mammografii jako możliwej przyczyny występowania różnic rasowych i etnicznych dotyczących występowania zaawansowanego raka piersi. Stwierdzono, iż białe kobiety częściej poddawały się badaniu piersi w okresie rok–dwa lata. W porównaniu do 72% kobiet białych, tylko 63 do 68% kobiet afroamerykańskich, latynoskich, azjatyckich i rodowitych amerykanek jest regularnie badanych. Częściej to właśnie kobiety pochodzenia afroamrykańskiego, latynoskiego czy też azjatyckiego nigdy nie przechodziły badania skrinigowego, dlatego też najprawdopodobniej poddawały się pierwszemu badaniu mammograficznemu z powodu wykrycia podczas badania lekarskiego guzów piersi lub też z powodu zaobserwowania niepokojących objawów.

Dla przykładu, 18% kobiet białych z rakiem piersi było poddanych nieodpowiedniemu badaniu mammograficznemu przed wykryciem zmian nowotworowych piersi, podczas gdy 34% kobiet afroamerykańskich, 24% latynoskich oraz 27% rodowitych amerykanek przeszło nieodpowiednie badanie mammograficzne.

„Większość różnic dotyczących charakterystyki występowania raka piersi w momencie diagnozy została wyeliminowana po pogrupowaniu kobiet ze względu na sposób przeprowadzenia badania skriningowego. Niezależnie od rasy i pochodzenia, kobiety poddane podobnemu mammograficznemu badaniu skrinigowemu wykazywały podobne ilości przypadków guzów piersi. Z uzyskanych wyników można wywnioskować, iż ograniczone zastosowanie mammografii jest przyczyną zaistniałego problemu. Dlatego też częstsze poddawanie się badaniom mammograficznym mogłoby zmniejszyć częstsze występowanie raka piersi w danych grupach kobiet.

W okresie ostatnich dwóch dekad placówki zdrowotne podjęły odpowiednie środki w celu zwiększenia stosowania mammografii szczególnie wśród kobiet z grup o niskim procencie poddawania się badaniom mammograficznym. Uzyskane wyniki badań sugerowały, iż niektóre grupy mniejszościowe kobiet nie poddają się badaniom ze względu na kilka czynników, do których zalicza się: barierę finansową, trudny dostęp do jednostek oferujących takie badania, różne powody natury osobistej i kulturowej.

„Należy przeprowadzić dodatkowe badania w celu udoskonalenia zasięgu takich badań i zapewnienia badań skriningowych w takich grupach„ - twierdzi dr Smith-Bindman - „wydaje się, iż wiele kobiet nie poddaje się rutynowej kontroli piersi. A przecież częstsze badania mammograficzne mogą umożliwić wcześniejsze wykrycie guza i zmniejszenie wskaźnika umieralności na raka piersi".

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • University of California-San Francisco

Kategorie ICD:


Reklama
(0)
Komentarze