Zaloguj
Reklama

Zakażenia żeńskich narządów płciowych - rany pooperacyjne

Autorzy: Anna Piotrowska
Źródło: Sajdak S., Samulak D., Zakażenia okołooperacyjne w ginekologii i położnictwie; Ginekologia Praktyczna 2008;4, 1-5.
Kobieta
Fot. ojoimages
Kobieta
(1)

Rodzaj schorzenia, ogólny stan zdrowia pacjentki, tryb przeprowadzonego zabiegu, technika operacyjna oraz poziom wyszkolenia personelu wpływa na ewentualne ryzyko powikłań leczenia operacyjnego.

Reklama

Zwiększone ryzyko odnotowuje się u pacjentek w starszym wieku, z cukrzycą, otyłością, chorobą nowotworową.

Najczęstszymi zakażeniami związanymi z zabiegami chirurgicznymi to zakażenia rany pooperacyjnej, infekcje dróg moczowych. Źródłem zakażenia mogą być drobnoustroje endogenne- czyli własna flora bakteryjna pacjentki oraz drobnoustroje egzogenne czyli bakterie przenoszone przez personel, narzędzia, innych pacjentów.

Jeżeli dojdzie do kontaktu z błoną śluzową narządów płciowych dochodzi do zakażenia drobnoustrojami tj. Escherichia coli, Enteroccus, Bacterioides. Flora bakteryjna pochwy ulega zróżnicowaniu w zależności od okresu życia kobiety, w wieku rozrodczym stwierdza się w niej około 170 gatunków bakterii. Podstawowym objawem infekcji jest podwyższona temperatura, powyżej 38°C utrzymująca się do 48 godzin. Wskazywać to może na:

  • infekcje układu moczowego i rany pooperacyjnej;
  • infekcję szczytu pochwy i martwicze zapalenie powięzi; 
  • wytworzenia ropne;
  • wystąpienie zapalenia przymacicz.

U pacjentek po porodzie objawem zakażenia jest wystąpienie po porodzie temperatury powyżej 38°C, która utrzymuje się co najmniej 48 godzin w minimum 4 pomiarach. Do zakażenia połogowego zalicza się infekcję macicy, pochwy, rany po nacięciu krocza, układu moczowego oraz gruczołów piersiowych.
 

fot. ojoimages

 

Przyczynami wystąpienia są czynniki jak przy ogólnych zakażeniach czyli: niedokrwistość, otyłość, niedostateczna opieka prenatalna.

Czynniki związane z porodem: przedłużający się poród, przedwczesne pęknięcie błon płodowych, skażenie skóry i rany krocza florą bakteryjną pochwy lub odbytu.

Czynniki związane z prowadzeniem porodu: ukończenie porodu cięciem cesarskim, wykorzystanie znieczulenia ogólnego, ręczne wydobycie łożyska, krwotok poporodowy, poród kleszczowy, nacięcie krocza, uszkodzenie szyjki macicy.

W okresie pooperacyjnym najczęściej występującym zakażeniem związanym z porodem jest infekcja rany po cięciu cesarskim, która waha się od 2,5 do 16,1%.

Nacięcie krocza to planowany zabieg w celu poprawienia warunków dla rodzącego się dziecka. Lekarz musi po porodzie możliwie jak najszybciej przystąpić do zaopatrzenia rany.
Jeżeli dojdzie do zakażenia może wystąpić:

  • bolesność w okolicy rany;
  • zaczerwienienie tkanek;
  • obrzęk;
  • surowicze lub ropna wydzielina.

Leczenie rany obejmuje wtedy chirurgiczne oczyszczenie, drenaż, stosowanie środków antyseptycznych oraz ponownie zaszycie rany. Należy również stosować miejscowo działające środki przeciwbólowe i przeciwzapalne. Należy utrzymywać odpowiednią higienę, nosić najlepiej bawełnianą wygodną bieliznę a w niektórych przypadkach zastosować antybiotyki.

Reklama
(1)
Komentarze