Zaloguj
Reklama

Bakteryjne zapalenie pochwy i kolonizacja paciorkowcami grupy B a poród przedwczesny.

Autorzy: George Daskalakis et al.
Bakteryjne zapalenie pochwy i kolonizacja paciorkowcami grupy B a poród przedwczesny.
Fot. iStock
(5)

Celem pracy było wyznaczenie związku pomiędzy bakteryjnym zapaleniem pochwy (BV) oraz kolonizacją paciorkowcami grupy B (GBS) w drugim trymestrze ciąży a porodem przedwczesnym.

Reklama

W grupie 1197 pacjentek pomiędzy 22 a 25 tygodniem ciąży pobrano wymazy pochwowe w celu zbadania obecności BV i GBS. Do kryterium wykluczającego z badania zaliczono: poprzednie porody przedterminowe, poronienie lub zakończenie ciąży w środkowym trymestrze, ciążę mnogą, małowodzie, wielowodzie, łożysko przodujące, nieprawidłowości płodu, zniekształcenia macicy, niewydolność szyjki, szew szyjkowy lub też skuteczna antybiotykoterapia stosowana z powodu BV lub GBS poprzedzająca badanie skriningowe.

Wszystkie zakwalifikowane pacjentki nie były w grupie ryzyka porodu przedwczesnego. Głównym ocenianym parametrem było wystąpienie spontanicznego porodu przed 37 tygodniem ciąży. Współczynnik przedwczesnych porodów wynosił 8,7%, podczas gdy współczynnik kolonizacji BV i GBS matek wynosiły odpowiednio: 7,9 i 12,5%.

Po wykonaniu odpowiedniej analizy stwierdzono, iż BV był związany ze zwiększonym ryzykiem przedterminowego porodu, natomiast GBS wykazał negatywną korelację z występowaniem porodu przed terminem.

Pomimo tego, iż BV stanowi czynnik ryzyka porodu przedwczesnego to występowanie kolonizacji GBS w drugim trymestrze ciąży nie wpływa na zwiększenie ryzyka przedterminowego porodu.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • Fetal Diagnosis and Therapy 2006; 21: 172-176 .

Reklama
(5)
Komentarze