Zaloguj
Reklama

Czynniki ryzyka narażenia dziecka na podwyższone stężenie ołowiu

Autorzy: Harville EW, Hertz-Picciotto I, Schramm M, Watt-Morse M, Chantala K, Osterloh J, Parsons PJ, Rogan W.
Czynniki ryzyka narażenia dziecka na podwyższone stężenie ołowiu
Fot. ojoimages
(5)

Czynnikami ryzyka wysokiego stężenia ołowiu w krwi pępowinowej może być podwyższone ciśnienie tętnicze oraz spożywanie alkoholu przez matkę.

Reklama

Autorzy amerykańscy podjęli próbę wyjaśnienia jakie czynniki wypływają na to, że część niemowląt ma wyższe stężenia ołowiu niż inne niezależnie od zawartości ołowiu u matki. Zbadano 159 noworodków i ich matek. Oceniano stężenie ołowiu w krwi pępowinowej i w surowicy matki w czasie porodu – poziomy w krwi pępowinowej były wyższe. Kobiety odpowiadały na badania ankietowe dotyczące stylu życia, wywiadu chorobowego, podaży wapnia w diecie i aktywności fizycznej. Okazało się, że wyższe ciśnienie tętnicze krwi było u kobiet z wyższym stężeniem ołowiu w krwi pępowinowej oraz u kobiet pijących alkohol. Krwinki sierpowate i wyższe stężenie hemoglobiny były związane z niższym stężeniem ołowiu w krwi pępowinowej niż w krwi matki. Nie znaleziono związku z paleniem papierosów, wysiłkiem fizycznym lub spożyciem wapnia w diecie. Zmniejszenie narażenia środowiskowego matki redukuje narażenie płodu, ale jednocześnie warto zmniejszyć możliwość transferu z matki do dziecka miedzy innymi poprzez redukcję ciśnienia tętniczego i konsumpcji alkoholu w czasie ciąży.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Occup Environ Med. 2005 Apr;62(4):263-9.

Adres www źródła:


Reklama
(5)
Komentarze