Zaloguj
Reklama

Depresja u matki wpływa na stan zdrowia dziecka

Depresja u matki wpływa na stan zdrowia dziecka
Fot. Pantherstock
(5)

Depresja występująca u matki w okresie prenatalnym lub po urodzeniu dziecka predysponuje do gorszego wzrostu dziecka i większego ryzyka wystąpienia biegunki u niemowlęcia.

Reklama

Autorzy brytyjscy opublikowali dane dotyczące rozwoju 160 noworodków urodzonych przez matki zdrowe i 160 noworodków urodzonych przez matki z depresją. Depresja matczyna jest stosunkowo łatwa do rozpoznania i powinna być zawsze brana pod uwagę jako istotny wskaźnik w grupie noworodków obciążeniami okołourodzeniowymi. Wczesne leczenie przed – lub poporodowej depresji może skutkować nie tylko poprawą zdrowia psychicznego  matki ale także prawidłowym rozwojem psychicznym i fizycznym dziecka.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Arch Gen Psychiatry 2004;Sep;61(9): 946-52.

Reklama
(5)
Komentarze