Zaloguj
Reklama

Dwa miliony przypadków śmierci noworodków w dwóch rozwijających się regionach na świecie.

Autorzy: Johns Hopkins
Dwa miliony przypadków śmierci noworodków w dwóch rozwijających się regionach na świecie.
Fot. panthermedia
(0)

Na terenie rozwijających się regionów południowej Azji i Afryki poniżej obszaru Sahary każdego roku odnotowuje się ponad 2 miliony zgonów noworodków - wynika z badań prowadzonych pod kierownictwem Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health.

Reklama

W skali światowej szacuje się, iż liczba ta wynosi 5 milionów zgonów, w tym aż 98% dotyczy krajów rozwijających się. Południowa Azja i Afryka z terenami leżącymi na południe od Sahary stanowi 40% całkowitej liczy zgonów noworodków.

W czasopiśmie International Journal of Obstetrics and Gynaecology w październiki 2003 ukazał się artykuł „The burden of disease from neonatal mortality: a review of South Asia and Sub-Saharan Africa“. Główny autor badania, dr Adnan A.Hyder stwierdził: ”nasze badanie nie tylko przedstawia rozmiar problemu śmierci noworodków w dwóch najuboższych regionach świata, ale również ujawnia niedostateczny stan aktualnych danych w tych regionach oraz niezbędność przeprowadzenia badań dotyczących tego problemu. Nasza praca również rzuca światło na poważny problem, któremu obecnie nie poświęca się dużo uwagi ze strony władz politycznych.”

Dane do badania zebrano na podstawie przeglądu literaturowego, raportów przeprowadzanych ankiet Demographic and Health Surveys oraz stron internetowych organizacji rządowych. Aspekt śmierci noworodków policzono przy użyciu danych z raportów zdrowotnych.

Śmiertelność noworodków wynosiła od 41 do 56 na 1000 urodzeń w południowej Azji. Duże braki w bazach danych z terenów Afryki leżących na południe od Sahary były przyczyną zaistnienia znacznych rozbieżności w wynikach tj. od 13 zgonów noworodków na 1000 urodzeń (Kenia) do 108 zgonów na 1000 urodzeń w Senegalu. Średnia wartość wskaźnika śmiertelności dla krajów leżących na południe od Sahary wynosiła 38 zgonów na 1000 urodzeń. Podczas badania stwierdzono również poważne braki w przeprowadzanych wcześniej badaniach społecznych i szpitalnych na tych terenach Afryki.

Do oszacowania problemu śmiertelności noworodków przeanalizowano 25 prac z terenów Azji Południowej oraz 35 z terenów Afryki na południe od Sahary. Autorzy analizowanych prac, jako główny powód ograniczający ich badania podawali niekompletność i brak danych.

„Przeprowadzone badanie stanowi tylko pierwszy krok w kierunku polepszenia wyników neonatologicznych i potrzeb dotyczących inwestycji zdrowotnych na tych terenach. Brak bieżących danych na temat śmiertelności noworodków mogło być przyczyną złego oszacowania wielkości tego problemu zdrowotnego. Następny etap działań na tych terenach powinien dotyczyć szerszych inwestycji dla badań noworodkowych i programów zdrowotnych”- twierdzi doktor Hyder.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • University Bloomberg School of Public Health

Reklama
(0)
Komentarze