Zaloguj
Reklama

EdukacjaMedyczna.pl i ForumGinekologiczne.pl patronami medialnymi II Sympozjum Szkoleniowego Medycyny Rozrodu i Endokrynologii Ginekologicznej

Autorzy: II Sympozjum Szkoleniowe Medycyny Rozrodu i Endokrynologii Ginekologicznej
Osrodek Studiów nad Płodnością Człowieka
Fot. medforum
Osrodek Studiów nad Płodnością Człowieka
(5)

Płodność i niepłodność w XXI wieku, czyli druga odsłona Sympozjum Szkoleniowego czołowych stowarzyszeń rozwijających medycynę rozrodu w Polsce

Reklama

11-13 września w Toruniu, odbędzie się II Sympozjum Szkoleniowe Medycyny Rozrodu i Endokrynologii Ginekologicznej, skierowane do lekarzy ginekologów, endokrynologów oraz specjalistów IVF. Program merytoryczny, opracowany przy współudziale czołowych ekspertów polskich i zagranicznych, zawiera różnorodne zagadnienia dot. niepłodności i płodności – od tematów związanych z endokrynologią cyklu stymulowanego, poprzez płodność odroczoną czy dawstwo oocytów, po laboratorium IVF i psychologiczne aspekty niepłodności. Podczas Wydarzenia wystąpią goście specjalni: Ernesto Bosh (Hiszpania), Klaus Bühler (Niemcy), Paul Devroey (Belgia), Luca Gianaroli (Włochy).

 

Ideą Sympozjum Szkoleniowego jest zapewnienie uczestnikom nie tylko możliwości wysłuchania ciekawych, rozwijających wiedzę, wykładów czy wzięcia udziału w interesujących dyskusjach, ale również stworzenie przestrzeni do nawiązania współpracy, być może, nadania nowych kierunków rozwoju medycynie rozrodu. Wszystko wskazuje na to, że po raz drugi, w jednym miejscu, Sympozjum zgromadzi nie tylko czołowych ekspertów z kraju i zagranicy, ale także grupę uczestników, którzy aktywnie działają w kierunku poszerzenia swoich kwalifikacji zawodowych, a co za tym idzie zwiększenia poziomu jakości pomocy medycznej parom borykającym się z problemem niepłodności – powiedział prof. dr hab. Rafał Kurzawa, Ośrodek Studiów nad Płodnością Człowieka.

 

Równolegle do II Sympozjum Szkoleniowego odbędzie się VII Zjazd Towarzystwa Biologii Rozrodu, podczas którego zostaną zaprezentowane najnowsze doniesienia naukowe z dziedziny medycyny rozrodu, opracowane w wiodących polskich instytutach badawczych. W ramach obydwu wydarzeń, uczestnicy otrzymają możliwość wyboru szczególnie interesujących ich zagadnień spośród 32 wykładów realizowanych w ramach 12 sesji.

 

Organizatorami Wydarzenia są czołowe stowarzyszenia aktywnie działające w obszarze podnoszenia standardów leczenia niepłodności – Ośrodek Studiów nad Płodnością Człowieka, Ogólnopolskie Centrum Badania, Edukacji i Monitorowania Problemów Płodności oraz Towarzystwo Biologii Rozrodu. II Sympozjum Szkoleniowe wspierają merytorycznie Sekcja Płodności i Niepłodności Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego oraz Polskie Towarzystwo Medycyny Rozrodu.

 

Podczas Wydarzenia odbędą się także: Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu oraz Walne Zgromadzenie Towarzystwa Biologii Rozrodu.

 

Patronem medialnym wydarzenia są EdukacjaMedyczna.pl oraz ForumGinekologiczne.pl

Szczegółowe informacje nt. II Sympozjum Szkoleniowego oraz formularz rejestracyjny, są dostępne na stronie: www.medycynarozrodu.pl

Reklama
(5)
Komentarze