Zaloguj
Reklama

Konferencja prasowa: IT-Medica 2007

Autorzy: Piotr Kurzac
Konferencja prasowa: IT-Medica 2007
Fot. Shutterstock
(0)

24 stycznia 2007 r. w kompleksie konferencyjnym przy ul. Jordana 18 w Katowicach odbyła się konferencja prasowa organizatorów i partnerów konferencji "IT Medica 2007 - informatyzacja w służbie zdrowia". W konferencji obok reprezentantów regionalnych i branżowych mediów udział wzięli: Marek Otremba (GaBoS), Katarzyna Ptasznik (ESAprojekt), dr Marek Pilch-Kowalczyk (Alteris), Wioletta Grząśko (OPM - Ogólnopolski Przegląd Medyczny), Dariusz Rycek (DNV), a także przedstawiciele organizatora: Wiesław Bełz i Paweł Sikora.

Reklama

Przedstawili oni w skrócie główne tematy konferencji, która odbędzie się 7 lutego 2007 r. w siedzibie Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Jordana 18 w godzinach od 9.30 do 18.00. Jej organizatorem jest Marketing Maestry sp. z o.o. w partnerstwie ze Śląskim Towarzystwem Marketingowym, Polskim Towarzystwem Informatycznym i Polskim Stowarzyszeniem Public Relations, a honorowy patronat sprawują Minister Zdrowia Zbigniew Religa, Marszałek Województwa Śląskiego Janusz Moszyński, Rektor Politechniki Śląskiej Wojciech Zieliński oraz prof. Ryszard Tadeusiewicz, Przewodniczący Międzywydziałowej Komisji Nauk Technicznych Polskiej Akademii Umiejętności.

Będzie ona poświęcona prezentacji systemowych rozwiązań informatycznych dla branży medycznej. "IT Medica 2007" ma charakter edukacyjno-popularyzatorski i adresowana jest bezpośrednio do menedżerów placówek służby zdrowia.  

Zakres tematyczny:

  • Systemy obiegu informacji i informatyzacja ZOZ (temat podstawowy).
  • IT w diagnostyce i radiologii (temat podstawowy).
  • Zarządzanie jakością w opiece zdrowotnej.
  • BI i controlling w opiece zdrowotnej.
  • Public Relations w zakładach opieki zdrowotnej.
  • Fundusze europejskie dla opieki zdrowotnej.

Program wydarzenia obejmie sesję wykładową oraz szereg tematycznych sesji panelowych. Zaprezentowane zostaną kluczowe aspekty funkcjonowania i główne kierunki rozwoju systemów informatycznych dedykowanych służbie zdrowia. Uczestnicy konferencji poznają najnowsze rozwiązania - zarówno te wspierające ekonomizację i rozwój konkurencyjności placówek medycznych, jak i te wymagane przez przepisy prawa (m.in. procedury i zabezpieczania służące ochronie danych osobowych). - Zadbaliśmy o bogaty materiał instruktażowy: przykłady wdrożeń systemów informatycznych, prezentację źródeł oraz narzędzi finansowania - podkreślił Paweł Sikora, rzecznik konferencji. - Spodziewamy się, że konferencja "IT Medica 2007" wpłynie na poprawę konkurencyjności śląskich placówek medycznych.  

Konferencja jest adresowana do lekarzy, menedżerów średniego i wyższego szczebla reprezentujących publiczne i niepubliczne placówki opieki zdrowotnej z obszaru Śląska oraz Polski południowej i będzie przebiegała w kilku równoległych panelach tematycznych:

  • przegląd kluczowych rozwiązań informatycznych stosowanych w branży medycznej i właściwych poszczególnym specjalizacjom,
  • prezentacja najnowszych rozwiązań wspierających ekonomizację i rozwój konkurencyjności placówek medycznych, a także tych wymaganych przez przepisy prawa (m.in. procedury i zabezpieczania służące ochronie danych osobowych),
  • instruktaż w zakresie procedur i finansowania wdrożeń systemów informatycznych,
  • konferencja stanowi wstęp do prac nad "Raportem o stanie informatyzacji służby zdrowia w Województwie Śląskim".
Piśmiennictwo

Adres www źródła:


Reklama
(0)
Komentarze