Zaloguj
Reklama

Naciekowy rak piersi podczas ciąży a operacja oszczędzająca.

Autorzy: Annane K et al.
Naciekowy rak piersi podczas ciąży a operacja oszczędzająca.
Fot. ojoimages
(5)

Mastektomia jest uważana za standardową terapię w przypadkach raka piersi podczas ciąży.

Reklama

Mastektomia jest uważana za standardową terapię w przypadkach raka piersi podczas ciąży. Radioterapia jest szkodliwa dla płodu. Rzadko stosuje się operację oszczędzającą. W grupie 16 kobiet w ciąży z rakiem piersi 10 poddano zachowawczej operacji, a 6 mastektomii. Nie zaobserwowano nawrotu choroby w średnim okresie katamnezy wynoszącym 87 miesięcy. Wśród 10 pacjentek leczonych zachowawczą terapią operacyjną 3 zdecydowały się na terapeutyczne poronienie, a 7 zdecydowało się na kontynuację ciąży. Płody tych siedmiu kobiet nie wykazywały wad wrodzonych ani też ograniczeń wzrostu. Wszystkie noworodki były zdrowe fizycznie i neurologicznie.

Stwierdzono, iż oszczędzająca operacja piersi może stanowić alternatywną metodę dla mastektomii w leczeniu raka piersi w okresie ciąży oraz jest ona bezpieczna dla płodu.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Fetal-Diagn-Ther. 2005 Sep-Oct; 20(5): 442-4

Reklama
(5)
Komentarze