Zaloguj
Reklama

Nowe badanie potwierdza brak szkodliwego wpływu leków na płodność.

Nowe badanie potwierdza brak szkodliwego wpływu leków na płodność.
Fot. ojoimages
(0)

Obawy związane ze stosowaniem Letrozolu - łatwego w użyciu oraz niedrogiego leku w leczeniu niepłodności - okazały się niesłuszne, jak wynika z badań przeprowadzonych przez Dr Togas Tulandi, kierownika Katerdy Endokrynologii Reprodukcyjnej i Niepłodności, McGill University Helath Center (MUHC) oraz ordynatora oddziału położnictwa i ginekologii szpitala Jewish General Hospital.

Reklama

Wyniki badań wykazały, iż dzieci których matki leczono letrozolem miały taki sam współczynnik występowania wad urodzeniowych jak noworodki pacjentek leczonych cytrynianem klomnifenu – lekiem niskiego ryzyka i  pierwszego rzutu w terapii niepłodności stosowanego przez ponad 40 lat.

„Nie wykryto żadnej statystycznie ważnej różnicy w ogólnej ilości przypadków poważnych czy też nieznacznych nieprawidłowości lub anomalii chromosomowych pomiędzy noworodkami w obu badanych grupach” - twierdzi Dr. Tulandi. „Otrzymane przez nas wyniki wskazują, iż obawy związane z istnieniem powiązania pomiędzy stosowaniem letorozolu a wadami wrodzonymi są nieuzasadnione. Jest to ważny wniosek gdyż potwierdza on możliwość stosowania letrozolu w leczeniu niepłodności bez wzrostu ryzyka uszkodzenia płodu”.

Przedstawione badanie nie potwierdza wcześniejszych wyników innego badania (przeprowadzonego na znacznie mniejszej grupie pacjentek), w którym stwierdzono, iż stosowanie letrozolu zwiększało ryzyko wystąpienia dziedzicznych nieprawidłowości. Spowodowało to w ostatnich latach wywołanie ogólnej obawy stosowania tego leku w leczeniu niepłodności.

„We wcześniejszych pracach wykryto kilka błędów dotyczących metodologii”- twierdzi Dr. Tulandi. „W wcześniejszym badaniu porównano ilości przypadków urodzeń z wadami wrodzonymi noworodków poczętych naturalnie z noworodkami poczętymi po terapii letrazolem. Nie było to trafne porównanie gdyż, zawsze występuje mniejsza ilość wad wrodzonych w grupie dzieci poczętych naturalnie.” W badaniu tym również porównując wyniki grupy badanej i kontrolnej nie brano pod uwagę wieku.

Najnowsze badanie przeprowadzone przez grupę pod kierownictwem Dr. Tulandii Dr. Casper dotyczyło grupy 911 noworodków, których matki leczono letrozolem lub cytrynianem klomifenu w latach 2001-2005. W badaniu uczestniczyło pięć jednostek szpitalnych z terenu Kanady.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • McGill University

Reklama
(0)
Komentarze