Zaloguj
Reklama

Nowe leki w terapii raka jajnika.

Autorzy: mgr Magdalena Szumska
Nowe leki w terapii raka jajnika.
Fot. panthermedia
(0)

Dane dotyczące długookresowej przeżywalności pacjentek z rakiem jajnika nadal pozostają niezadowalające, dotyczy to również, pomimo wielu lat doświadczenia, skuteczności różnych stosowanych w tej chorobie chemioterapeutyków, łącznie z uznawaną za złoty standard terapią karboplatyna/paklitaksel (TC).

Reklama

Celem pracy był przegląd obecnie stosowanych i nowych terapii raka jajnika. Autorzy w założeniach swojego badania poszukiwali metod polepszenia wyników, obniżenia toksyczności i utrzymania zadowalającej jakości życia pacjentek.

Praca obejmuje przegląd obecnie stosowanych schematów chemioterapii raka jajnika, trwających badań klinicznych, nowo tworzonych terapii oraz przyszłych planów badawczych.

Istnieje konieczność opracowania nowych chemioterapeutycznych środków o mniejszej toksyczności i większej skuteczności. Poszukuje się nowoczesnych, skutecznych środków biologicznych, które będą poddane licznym badaniom i testom i będą stosowane albo w połączeniu z terapią TC lub też jako leczenie podtrzymujące po terapii TC.  Jednym z ważniejszych zadań jest stworzenie odpowiedniego cyklu terapii i dobranie ilości cykli dla chemioterapii dootrzewnowej.

Głównym celem dla obecnie stosowanych terapii raka jajnika jest znalezienie genu odpowiedzialnego za powstawanie lekooporności.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • Expert Opin Emerg Drugs. 2008 Sep;13(3):523-36.

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(0)
Komentarze