Zaloguj
Reklama

Nowe podejście do zagadnienia wtórnej oporności na terapię hormonalną w przypadkach raka piersi.

Autorzy: Weinberg OK et al.
Nowe podejście do zagadnienia wtórnej oporności na terapię hormonalną w przypadkach raka piersi.
Fot. Panthermedia
(0)

Obecnie rak piersi stanowi najczęstszą przyczynę nowotworów wśród kobiet. Receptory czynników wzrostu i estrogenów warunkują ścisłą regulację wzrostu guza piersi. Receptory estrogenowe występują w 2/3 przypadków guzów piersi, a terapia endokrynologiczna, której celem są właśnie te receptory, jest skuteczna w znaczącej części przypadków guzów wykazujących ekspresję zarówno receptorów estrogenowych jak i progesteronowych.

Reklama

Jednakże, po okresie początkowej odpowiedzi na terapie hormonalną np. tamoksifenem, w większości guzów rozwija się oporność prowadząca do nawrotu choroby. Napływające wyniki badań sugerują, iż pozornie nieistotne interakcje pomiędzy szlakami sygnałowymi czynników wzrostu a ścieżkami sygnalizacji estrogenowej przyczyniają się jednak do pobudzania wzrostu guza piersi. Badanie różnych składników tych osi może pozwolić na rozwój nowych, mniej toksycznych antyhormonalnych metod leczenia raka piersi.

W najnowszych próbach klinicznych leczenie anastrozolem, letrozolem, eksemestanem, inhibitorami syntazy estrogenowej, aromatazą, dało korzystniejsze rezultaty niż leczenie tamoksifenem w terapii zaawansowanej choroby. Fulvestrant jest nowym rodzajem antagonisty receptorów estrogenowych powodującym obniżenieich ilości na poziomie komórkowym i niewykazującym aktywności agonistycznej. Ze względu na swój wyjątkowy sposób działania fulvestrant może być idealnym kandydatem dla leczenia skojarzonego inhibitorami, których celem są szlaki sygnałowe receptorów czynników wzrostu. Nowa wiedza dotycząca genów receptorów estrogenowych, transkrypcji genów i ich wariantów, zmian post-translacyjnych produktów receptorów białkowych oraz interakcji z innymi sieciami sygnalizacji w komórkach rakowych prowadzi do rozwoju nowych nietypowych terapii w leczeniu raka piersi lekami hormonalnymi.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • Drug-Resist-Updat. 2005 Aug; 8(4): 219-33

Reklama
(0)
Komentarze