Zaloguj
Reklama

Ocena częstości występowania niedoboru żelaza u dzieci oraz u kobiet w wieku rozrodczym

Ocena częstości występowania niedoboru żelaza u dzieci oraz u kobiet w wieku rozrodczym
Fot. ojoimages
(5)

Niedobór żelaza jest istotnym problemem zdrowotnym, a najbardziej narażone na jego rozwój są dzieci najmłodsze oraz dziewczęta i kobiety w wieku rozrodczym.

Reklama

Niedobór żelaza jest uważany za jeden z najczęstszych niedoborów żywieniowych u człowieka. Większość przypadków prawdopodobnie pozostaje nierozpoznana, ponieważ nie występują jawne klinicznie objawy, ale konsekwencje zdrowotne przewlekłego niedoboru żelaza mogą być bardzo poważne. Stąd potrzeba wiedzy o zakresie tego zjawiska i diagnozowanie pacjentów szczególnie zagrożonych tym niedoborem. Cytowana praca jest analizą pochodząca z USA. Zbadano 86 dzieci w wieku 1-2 lat, 848 dzieci w wieku 3-5 lat oraz 3742 dziewcząt i kobiet w wieku 12-19 oraz 20-49 lat. Kobiety uczestniczące w badaniu nie były w ciąży. Oznaczono parametry gospodarki żelazem i porównano je pomiędzy poszczególnymi grupami. Niedobór żelaza wykazano średnio u 14.4% dzieci w wieku 1-2 lat, u 3.7% dzieci w wieku 3-5 lat, oraz odpowiednio u 9.3% i 9.2% dziewcząt i kobiet w wieku 12-19 i 20-49 lat. Niedobór żelaza jest istotnym problemem zdrowotnym, a najbardziej narażone na jego rozwój są dzieci najmłodsze oraz dziewczęta i kobiety w wieku rozrodczym.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Cogswell ME, Looker AC, Pfeiffer CM, Cook JD, Lacher DA, Beard JL, Lynch SR, Grummer-Strawn LM.: Am J Clin Nutr. 2009 May;89(5):1334-42. Epub 2009 Apr 8.

Adres www źródła:

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(5)
Komentarze