Zaloguj
Reklama

Palenie papierosów i nadwaga - negatywne czynniki prognostyczne III stadium nabłonkowego raka jajnika.

Autorzy: Anette Kjærbye-Thygesen et al.
Palenie papierosów i nadwaga - negatywne czynniki prognostyczne III stadium nabłonkowego raka jajnika.
Fot. ojoimages
(5)

Palenie papierosów i nadwaga są powiązane z gorszym rokowaniem w różnego typu nowotworach.

Reklama

Do tej pory nie jest znany wpływ prognostyczny palenia i BMI na raka jajników. W pracy przeanalizowano przypadki raka jajnika kobiet ujętych w badaniach programu MALOVA (Malignant Ovarian Cancer, Dania).

Dane dotyczące kwestii palenia oraz współczynnika BMI otrzymano na podstawie personalnego wywiadu, przeprowadzonego zaraz po pierwotnej operacji raka jajnika. Do oceny wskaźnika zagrożenia (HR) zastosowano model regresji Cox oraz wyliczono 95% przedziały ufności (95% CI) dla zgonu związanego z tym nowotworem w odniesieniu do zmiennych dotyczących palenia i BMI.

W grupie badanej znalazło się 295 kobiet z III stadium nabłonkowego raka jajnika. Pacjentki te monitorowano do momentu śmierci lub też przez okres średnio trwający 7,3 lat (zakres od 5,4 do 9,5 lat). Średni czas przeżycia dla kobiet niepalących, o prawidłowej masie wynosił 2,8 lat (95% CI, 2,3-3,2) w porównaniu do czasu przeżycia kobiet z nadwagą oraz czynnie palących, który wynosił 1,2 lat (95% CI 0,8-2,3).

Palące kobiety wykazywały znacząco podwyższone ryzyko raka jajnika w porównaniu do kobiet nigdy niepalących. Ujemny wpływ palenia ulegał zmniejszeniu wraz z wrastającym czasem od momentu rzucenia palenia (95% CI 0,80-0,98 w ciągu 5 lat od zaprzestania palenia). Kobiety z nadwagą również wykazywały zwiększone ryzyko śmierci z powodu raka jajników w porównaniu z kobietami o prawidłowej masie ciała.

Palenie w momencie diagnozy oraz przedchorobowa nadwaga stanowiły negatywne czynniki prognostyczne dla przeżywalności związanej z rakiem jajników.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • Cancer Epidemiology Biomarkers & Prevention, 2006, Vol. 15, 798-803.

Reklama
(5)
Komentarze