Zaloguj
Reklama

Polski program leczenia antyretrowirusowego na lata 2017-2021

Wirus
Fot. shutterstock
Wirus
(0)

Choć wyleczyć infekcji wirusem HIV wciąż nie można, to jednak zakażenie tym wirusem to zdecydowanie nie jest wyrok. Ryzyko rozwoju AIDS można zmniejszać poprzez odpowiednio wczesne i prawidłowo prowadzone leczenie osób zakażonych wirusem HIV. Świadomość tej sytuacji posiada Ministerstwo Zdrowia, które w grudniu 2016 roku przedstawiło program leczenia antyretrowirusowego w Polsce na lata 2017-2021. Dla potrzebujących takiego leczenia pacjentów najważniejszy zapewne będzie fakt, że jest ono bezpłatne.

Reklama

Cele ministerialnego programu skupiają się zarówno na poprawie stanu zdrowia osób, u których już doszło do zakażenia wirusem HIV, jak i na zapobieganiu kolejnym zachorowaniom. Bezpłatne leczenie antyretrowirusowe ma służyć poprawie stanu zdrowia populacji zakażonej wirusem, ale i spowalnianiu w tej grupie rozwoju AIDS. Program służy również temu, by maksymalnie ograniczać liczbę nowych zakażeń wirusem HIV – zakaźność u pacjentów leczonych preparatami antyretrowirusowymi jest bowiem zdecydowanie mniejsza niż u tych chorych, którzy nie stosują farmakoterapii. Kolejnym celem programu jest zapobieganie przenoszeniu zakażenia wirusem HIV z zakażonych matek na ich dzieci, a także stosowanie profilaktyki poekspozycyjnej u osób, u których istnieje ryzyko zakażenia wirusem HIV na skutek np. gwałtu (tutaj należy wyraźnie podkreślić – bezpłatna profilaktyka antyretrowirusowa przysługuje osobom, którym przytrafiła się ekspozycja pozazawodowa).

Z darmowego leczenia antyretrowirusowego skorzystać mogą:

  • pacjenci zakażeni wirusem HIV,
  • osoby, u których rozwinęło się AIDS,
  • ciężarne zakażone wirusem HIV oraz dzieci takich matek,
  • osoby, u których istnieje groźba powypadkowego pozazawodowego narażenia na wirusa HIV.

Ogólnie założenia programu są takie, że z bezpłatnego leczenia może skorzystać każdy pacjent zakażony wirusem HIV. Czasami chory może nie być zakwalifikowany do programu, dzieje się tak jednak tylko wtedy, kiedy istnieje uzasadniona groźba, że nie będzie on przestrzegał zaleceń co do regularności zażywania leków czy będzie on unikał kontynuowania farmakoterapii (niestosowanie się do zaleceń niesie bowiem ryzyko wykształcenia się opornych na leki szczepów wirusa HIV).

Aby móc skorzystać z programu bezpłatnego leczenia antyretrowirusowego, pacjenci powinni się zgłosić do jednego z ośrodków prowadzących takie leczenie. Według informacji publikowanych na portalu Krajowego Centrum ds. AIDS, pochodzących z czerwca 2016 r., w Polsce działają 22 takie ośrodki, pomocy należy poszukiwać w głównie w klinikach chorób zakaźnych.

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze