Zaloguj
Reklama

Problem kobiet z zapaleniem wątroby typu C (HCV)

Autorzy: Zucker, Donna M
Problem kobiet z zapaleniem wątroby typu C (HCV)
Fot. Pantherstock
(5)

Chociaż ilość przypadków wirusowego zapalenia wątroby typu C jest tylko nieznacznie mniejsza wśród kobiet w porównaniu do mężczyzn, to jednak istnieje mało badań klinicznych dotyczących właśnie kobiet.

Reklama

Głównym celem pracy było przedstawienie ogólnego zarysu problemu tej choroby wśród kobiet, jak również metod badawczych i postawy samych kobiet zarażonych tym wirusem: jak dostrzegają one i jak rozumieją swój stan zdrowia i stan chorobowy oraz jaka jest ich postawa w czasie choroby.

Przeprowadzono badanie pilotażowe, w którym wyznaczono trzy główne grupy: kobiety w społeczeństwie, kobiety powracające do zdrowia oraz kobiety hospitalizowane. Wyłoniły się również, w trakcie badania, dwie podgrupy: kobiety mające dostęp do informacji na temat ich choroby oraz te bez dostępu. Kobiety pochodzenia latynoskiego również wyłoniły się z badania jako podgrupa. We wszystkich trzech grupach głównych kobiety wyrażały chęć dostępu do większej ilości informacji na temat choroby, martwiły się zakażeniem i przyznały się do ukrywania choroby i wstydu związanego z chorobą.

Z powodu małego zasięgu badania należałoby powtórzyć tego typu analizę na większej ilości pacjentek i o szerszym zakresie geograficznym.

Wyniki wskazują na potrzebę większego rozpowszechniania informacji do ośrodków pierwszej pomocy i opieki specjalistycznej.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • Gastroenterology Nursing. 29(2):137-141, March/April 2006

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(5)
Komentarze