Zaloguj
Reklama

Profilaktyka nowotworów i świadome planowanie rodziny

Autorzy: G-PHARMA CONSULTING
Mama i dziecko
Fot. medforum
Mama i dziecko
(5)

W styczniu 2010 roku ruszyła kolejna edycja ogólnopolskiej inicjatywy edukacyjnej pod nazwą „Rok 2010 i Zdrowie Kobiety” skierowanej do lekarzy i opinii publicznej. Akcja ma na celu zwiększenie wrażliwości i podniesienie świadomości w zakresie dbałości o zdrowie i profilaktyki zdrowotnej kobiet. Program autorstwa Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, popierany przez Ministerstwo Zdrowia, w najbliższą sobotę realizowany będzie w Warszawie.żnictwa CMKP.

Reklama

Podczas spotkań naukowo-szkoleniowych edukacja skupi się na najbardziej aktualnych kwestiach związanych z higieną i zdrowiem kobiet. W pierwszej kolejności obejmie zagadnienia profilaktyki nowotworów, ze szczególnym naciskiem położonym na problem raka szyjki macicy, oraz szeroko odniesie się do kwestii świadomego planowania rodziny w kontekście pięćdziesięcioletniej historii antykoncepcji hormonalnej.

Według statystyk Krajowej Bazy Danych Nowotworowych liczba zachorowań na nowotwór złośliwy szyjki macicy w 2007 roku w województwie mazowieckim wyniosła 424 przypadki. To zdecydowanie za dużo zważywszy na fakt, że rak szyjki macicy jest chorobą, której dzięki rozwojowi medycyny można skutecznie zapobiegać.

W opinii prof. dr hab. n. med. Jana Kotarskiego, Kierownika Kliniki i Katedry Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, „regularnie wykonywane badania cytologiczne i populacyjne szczepienia mogą się przyczynić do znacznego zmniejszenia ilości stanów przedrakowych szyjki macicy, zdiagnozowanych nowotworów oraz wykonywanych procedur diagnostycznych i zabiegów chirurgicznych. Chociaż zyski społeczne szczepień będziemy obserwować za 20 lat, to już po ponad 7 latach od ich wprowadzenia możemy potwierdzić ich wysoką skuteczność. Warto wiedzieć, że nawet biedniejsze kraje niż Polska podjęły decyzje o populacyjnych szczepieniach – licząc wydatki i korzyści, uznały ich opłacalność w długim okresie.”

Troska o komfort życia kobiet to rozwój doustnej antykoncepcji. Od momentu zarejestrowania pierwszej pigułki, Enovid 10, skład leków antykoncepcyjnych ulega ciągłemu udoskonalaniu. Widoczny postęp dotyczy także zmiany ich schematu przyjmowania, który dzięki oferowanej wygodzie pozwala na wykształcenie nawyku codziennego stosowania pigułki.

We współczesnej antykoncepcji odchodzi się bowiem od klasycznego modelu 21 + 7 zakładającego tygodniowe okresy odstawienia leku na rzecz przyjmowania kolejno 24 tabletek aktywnych farmakologicznie i 4 tabletek placebo w trakcie całego cyklu. Nowoczesne preparaty zapewniają pełną kontrolę przed ciążą, a zastosowanie w nich estradiolu powoduje, że są zgodne z naturalną fizjologią kobiety.

To krok w kierunku poprawy jakości życia kobiet od wystąpienia pierwszej miesiączki do menopauzy. Niestety w Polsce, zdaniem prof. dr hab. med. Romualda Dębskiego, Kierownika Kliniki Ginekologii
i Położnictwa CMKP, „kobiety decydując się na wybór metody zapobiegania ciąży wybierają raczej te sposoby, które charakteryzują się niską skutecznością (prezerwatywy, kalendarzyk małżeński). Nie wiedzą jednak, że panie, które postawiły na antykoncepcję hormonalną, wyżej oceniają zadowolenie ze stosunku seksualnego i częściej go uprawiają.”

Program cyklu sympozjów dla środowiska lekarskiego organizowanych w trakcie roku we wszystkich miastach wojewódzkich w Polsce obejmuje prezentację standardów postępowania i najnowszych doniesień w oparciu o wiedzę medyczną i doświadczenie ekspertów, autorytetów z dziedziny ginekologii.

|Patronat merytoryczny nad akcją sprawują prof. dr hab. med. Jan Kotarski, Kierownik Kliniki i Katedry Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, prof. dr hab. med. Tomasz Paszkowski, Prezes Polskiego Towarzystwa Menopauzy i Andropauzy oraz prof. dr hab. med. Romuald Dębski, Kierownik Kliniki Ginekologii i Położnictwa CMKP.

Piśmiennictwo
Reklama
(5)
Komentarze