Zaloguj
Reklama

Rak endometrialny wśród młodych kobiet z prawidłową masą ciała.

Autorzy: Schmeler KM et al.
Rak endometrialny wśród młodych kobiet z prawidłową masą ciała.
Fot. ojoimages
(0)

Celem badania była analiza występowania specyficznych czynników ryzyka i charakterystyka klinicznej młodych kobiet z prawidłową masą ciała, u których wykryto raka endometrium w porównaniu do młodych pacjentek z nadwagą i otyłością chorujących również na ten nowotwór.  

Reklama

W badaniach brano pod uwagę pacjentki leczone w latach 1989-2003 (1531 przypadków). 12% badanych przypadków (188 pacjentek) stanowiły kobiety przed menopauzą poniżej 50 roku życia. Pacjentki podzielono na trzy następujące grupy biorąc pod uwagę wskaźnik masy ciała (BMI): prawidłowa masa ciała ( BMI < 25 kg/m2), nadwaga ( BMI 25-30 kg/m2) oraz otyłość ( BMI >/= 30 kg/m2). Porównano charakterystyki kliniczne i patologiczne obserwowanych pacjentek.

W grupie badanych 188 pacjentek z rakiem endometrium, 47 (25%) miało prawidłową masę ciała, 31 (17%) miało nadwagę, a 106 pacjentek (56%) było otyłych.

4% kobiet z prawidłową masą ciała i 12% kobiet z nadwagą spełniało kryteria związane z występowaniem zespołu Lynch’a (rodzinne, wielopokoleniowe występowanie nowotworów jajnika, sutka, jelita grubego). Natomiast w grupie pacjentek z otyłością nie wykryto występowania tego schorzenia.

Nieregularne miesiączki wystąpiły u 30 % kobiet z prawidłową masą ciała, 32% kobiet z nadwagą oraz aż 61% pacjentek z otyłością. Przypadki niepłodności odnotowano u 17% kobiet z prawidłową masą ciała, 7% kobiet z nadwagą oraz u 14% kobiet otyłych. W grupie kobiet z prawidłowa masą ciała jak również w grupie kobiet z otyłością 57% stanowiły nieródki, a w grupie pacjentek z nadwagą odsetek ten wynosił 47.

Cukrzycę stwierdzono u 4% kobiet z prawidłową masą ciała, 13% kobiet z nadwagą oraz 35% kobiet z otyłością. Występowanie pierwotnych guzów endometrium jednocześnie z guzami jajników stwierdzono w 28% przypadków kobiet z prawidłową masą ciała, 26% pacjentek z nadwagą oraz 14% pacjentek z otyłością. 

Zgodnie z przypuszczeniami, przypadki cukrzycy oraz nieregularnych miesiączek występowały znacząco częściej w grupie kobiet z nadwagą i kobiet z otyłością. W grupie kobiet z prawidłową masą ciała, w porównaniu do całkowitej populacji, częściej występowało nierództwo, było również więcej przypadków niepłodności, nieregularnych miesiączek oraz jednoczesnego występowania guzów jajników i endometrium.

Otrzymane wyniki sugerują, iż czynniki hormonalne jak również możliwość występowania zespołu policystycznych jajników (PCOS) może przyczyniać się do rozwoju raka śluzówki macicy wśród kobiet młodych z prawidłową masą ciała.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • Gynecol-Oncol. 2005 Nov; 99(2): 388-92

Reklama
(0)
Komentarze