Zaloguj
Reklama

Starsze kobiety będące w grupie podwyższonego ryzyka nie wykazują zainteresowania badaniami na HIV.

Autorzy: mgr Magdalena Szumska-Kostrzewska
Starsze kobiety będące w grupie podwyższonego ryzyka nie wykazują zainteresowania badaniami na HIV.
Fot. Pantherstock
(5)

Niewielka liczba starszych kobiet jest zainteresowana wykonaniem badania na obecność wirusa HIV pomimo występowania u nich wysokiego ryzyka narażenia na HIV.  Ryzyko to dotyczy głównie kobiet pochodzenia afro-amerykańskiego, gdzie występuje aż 73% nowo zdiagnozowanych przypadków HIV u kobiet powyżej 50-roku życia.

Reklama

„Ludzi w starszym wieku często pomija się w programach dotyczących prewencji i skriningu HIV”- twierdzi autor badania dr Aletha Akers, University of Pittsburgh School of Medicine.

W swojej pracy dr Akers i współpracownicy dokonali analizy danych 514 pacjentek będących w wieku od 50 do 95 lat. Pacjentki objęte badaniem wypełniały kwestionariusz składający się z 68 części, a następnie przeprowadzano z nimi wywiad lekarski - większość z uczestniczek badania nie była aktywna seksualnie.

Większość, bo aż ponad 60%, badanych nie przechodziła testów dotyczących HIV pomimo faktu, iż ponad połowę pacjentek można było zaliczyć do grupy średniego, a nawet wysokiego ryzyka narażenia na wirusa HIV biorąc pod uwagę ich wcześniejsze zachowania seksualne jak również inne czynniki. Tylko 115 z badanych kobiet (22%) wyraziło chęć wykonania testów na obecność wirusa HIV. Najczęstszą podawaną przyczyną chęci wykonania badania była ciekawość oraz obawa o zdrowie obecnych lub też byłych partnerów seksualnych. Kobiety, które jeszcze przed uczestnictwem w badaniu poddały się testom na HIV (ok. 1/3 badanych) należały do najmłodszych w grupie, były aktywne seksualnie i posiadały lepszą wiedzę na temat HIV.

„W grupie badanej, kobiety odczuwające małą potrzebę wykonania odpowiednich testów były w bardziej zaawansowanym wieku jak również były pochodzenia afro-amerykańskiego i nie były aktywne seksualnie” - donosi dr Akers. „1/3 wszystkich kobiet nie zainteresowanych testami na HIV była w swoim życiu narażona na czynniki podwyższające ryzyko zachorowania na HIV”.

Podsumowując, kobiety o małej wiedzy dotyczącej HIV i niskiej świadomości czynników ryzyka dotyczących zachorowań na HIV były mniej zainteresowane wykonaniem badań.

„Częściowo z powodu braku odpowiedniej edukacji i świadomości o sposobach zapobiegania HIV w populacjach starszych wiekowo, kobiety starsze wykazują mniejszą zdolność odpowiedniej oceny czynników ryzyka, jakie wystąpiły w ich życiu i dotyczyły zarażenia wirusem HIV. Dlatego też istnieje konieczność stworzenia odpowiednich programów dotyczących edukacji na temat AIDS w tych właśnie grupach społecznych i w prowadzenia adekwatnych programów skriningowych” - dodaje dr Akers.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • University of Pittsburgh Schools of the Health Sciences

Reklama
(5)
Komentarze