Zaloguj
Reklama

Starsze kobiety mające problemy z pamięcią znajdują się w grupie podwyższonego ryzyka występowania bezsenności.

Autorzy: mgr Magdalena Szumska-Kostrzewska
Starsze kobiety mające problemy z pamięcią znajdują się w grupie podwyższonego ryzyka występowania bezsenności.
Fot. ojoimages
(0)

Kobiety starsze z problemami pamięciowymi wykazują większe prawdopodobieństwo w porównaniu do kobiet bez zaburzeń poznawczych występowania problemów z zasypianiem i i problemów ze snem.

Reklama

W badaniu uczestniczyło 2474 kobiet o średniej wieku 69 lat, nie mających na początku badania oznak zaburzeń poznawczych. Kobiety te poddano testom służącym do oceny tych zaburzeń. Okres badania obejmował przedział 15 lat. Problemy ze snem były poddawane analizie pod koniec badania.

W badaniu stwierdzono, iż blisko 25% kobiet z zaburzeniami funkcji poznawczych wykazywało dwukrotnie wyższe prawdopodobieństwo, w porównaniu do pacjentek bez problemów z pamięcią, występowania zaburzeń snu.

„Kobiety uzyskujące coraz słabsze wyniki testów oceny zaburzeń funkcji poznawczych dwukrotnie częściej miały problemy z zasypianiem” - mówi dr Kristine Yaffe, University of California, San Francisco.

„Kobiety, których gorsze wyniki odnosiły się tylko do jednego z testów również wykazywały dwukrotnie wyższe prawdopodobieństwo do zasypania w ciągu dnia”.

Stwierdzono, iż zaburzenia funkcji poznawczych nie mają powiązania z całkowitym czasem snu.

„Być może najbardziej prawdopodobnym czynnikiem podwyższania ryzyka zaburzeń snu związanych z problemami z pamięcią jest to, iż mają one podobne podłoże dotyczące np. zmian w mózgu takich jak w przypadku choroby Alzheimera lub innych rodzajów demencji, które to mogą przyczynić się do podwyższenia ryzyka zarówno utraty pamięci jak i problemów ze snem” - twierdzi dr Yaffe. „Innym powodem takiego zjawiska może być występowanie u pacjentek z problemami pamięciowymi stanów lękowych i depresji, które to również mogą wpływać na jakość snu”.

Wyniki badania potwierdzają doniesienia z innych wcześniejszych prac mówiące o istnieniu powiązania pomiędzy zakłóceniami snu i problemami z funkcjami poznawczymi. „Na podstawie wyników naszego badania możemy wnioskować, iż to zaburzenia funkcji poznawczych mogą przyczyniać się do podwyższenia ryzyka występowania zaburzeń snu, a nie odwrotna zależność”.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • American Academy of Neurology

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(0)
Komentarze