Zaloguj
Reklama

Zaburzenia metabolizmu kostnego u pacjentek leczonych z powodu padaczki.

Autorzy: AM Pack et al.
Zaburzenia metabolizmu kostnego u pacjentek leczonych z powodu padaczki.
Fot. ojoimages
(0)

Leki przeciwpadaczkowe, szczególnie aktywujące enzymy cytochromu P450, mogą powodować zaburzenia metabolizmu kostnego.

Reklama

Przebadano kobiety w okresie przedmenopauzalnym z padaczką, które poddawane były monoterapii z wykorzysatniem fenytoiny, karbamazepiny, kwasu walproinowego lub lamotryginy.

Okazało się, że pajentki przyjmujące lamotryginę są najmniej zagrożone wystąpieniem zaburzeń metabolimu kostnego. Nie stwierdzono u nich obniżenia poziomu wapnia ani podwyższenia wskaźników przemiany tkanki kostnej.

Pozostałe leki wywierają długoterminowy niekorzystny wpływ na metabolizm kostny.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • Annals of Neurologu 2005; 2: 252

Adres www źródła:


Reklama
(0)
Komentarze