Zaloguj
Reklama

Ministerstwo Zdrowia pracuje nad poprawą standardów okołoporodowych

Poród, matka przytulająca narodzone dziecko
Fot. Panthermedia
Poród, matka przytulająca narodzone dziecko
(4)

Ministerstwo Zdrowia do końca 2018 roku planuje utworzyć nowe rozporządzenie, które ma określić standardy organizacyjne opieki zdrowotnej (w tym np. sposób organizacji pracy, relacje personel-kobieta rodząca, prawa kobiet rodzących).

Reklama

Nowelizacja ustawy ma wprowadzić rozróżnienie między standardami organizacyjnymi a wytycznymi i zaleceniami postępowania medycznego, gdyż są to dwa różne obszary (zapis „standardy postępowania medycznego” został zmieniony na „standardy organizacyjne opieki zdrowotnej”).

Dzięki temu mają zostać uporządkowane kwestie dotyczące wydawania i stosowania wytycznych i zaleceń postępowania, które dotyczą diagnostyki i leczenia oraz organizacji opieki zdrowotnej.

Standardy opieki okołoporodowej nadal będą obowiązywały – zmieni się natomiast forma, w której zostaną określone. Ministerstwo chce poprawić opiekę okołoporodową tam, gdzie jest to możliwe.

Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł wielokrotnie tłumaczył intencje, jakie przyświecają wprowadzonym zmianom – m.in. podczas styczniowego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które zajmują się prawami kobiet i opieką okołoporodową.

Podczas tego spotkania wyjaśnił, na czym będą polegały zmiany dotyczące standardów opieki medycznej oraz w jakim celu są wprowadzane. W trakcie dyskusji wyjaśniał wątpliwości zgłaszane przez stronę społeczną. Zapewnił także, że docenia aktywność organizacji pozarządowych i liczy na dalszą, udaną współpracę w kwestii zapewnienia kobietom jak najlepszych warunków opieki okołoporodowej.

Minister Zdrowia powołał zespół, który ma za zadanie opracować projekt nowego rozporządzenia. W jego pracach mają uczestniczyć eksperci z zakresu ginekologii, perinatologii, neonatologii oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych zajmujących się prawami kobiet i opieką okołoporodową.

Nowe regulacje będą w dużej mierze uzależnione od wyników prac zespołu i ostatecznych ustaleń. Celem działań ministra zdrowia jest zapewnienie wysokiej jakości opieki okołoporodowej, w tym zagwarantowanie właściwej organizacji tej opieki.

Piśmiennictwo
Reklama
(4)
Komentarze